En els carrers de Calàbria o de Provença, s'hi ha actuat recentment per millorar la xarxa destinada a l'ús de la bicicleta. L'Eixample és un districte molt cèntric, on hi ha vies de comunicació principals i està tocant amb la majoria de districtes de la ciutat. GERARD ARDANUY, regidor de l'Eixample "Hem fet una estratègia de creixement de carrils bicicletes, en nombre de quilòmetres i millora dels carrils que el que pretenen és cobrir tota la mobilitat en bicicleta del districte [...] des de tots els punts del districte, per tot el districte." Els ciclistes, però, creuen que circular per l'Eixample no és cap passeig. Diuen que són vulnerables enmig del trànsit dens de les principals vies que travessen el districte. ALBERT GARCIA, Amics de la Bici "Les persones que la fan servir cada dia ja no solament es juguen la vida entre els cotxes sinó que s'arrisquen a patir un accident per una infraestructura perillosa [...] a la velocitat que pot anar una bicicleta s'està jugant la vida perquè és estret, perquè està ple de forats, perquè hi ha clavegueres on t'estavelles... Això és demencial." Per això demanen que amb el nou concepte urbanístic de les superilles, grans zones amb el trànsit pacificat, es combinin diferents maneres de circular en bicicleta. ALBERT GARCIA, Amics de la Bici "Que tu puguis anar per uns llocs compartint amb els vianants, respectant-los, i enganxant a un altre lloc on els cotxes no tenen el predomini però hi ha un carril bici segur. I tu et vas desplaçant per aquesta gran illa, enorme, que és l'Eixample." Per millorar la convivència, el districte té en marxa una campanya, que s'estendrà com a mínim fins al final del mandat. GERARD ARDANUY, regidor de l'Eixample "Hem tret resultats de comunicació, de sensibilització i també ara, en un últim extrem, també de denúncia d'actituds incíviques dels ciclistes que va unit també a actituds incíviques de conductes de cotxes o de motos, que envaeixen zones de ciclistes." L'increment de sancions ha estat del 94%. Aquestes mesures i la normativa actual són els instruments que té ara el districte, mentre es treballa en una nova ordenança municipal. Sobre els primers esborranys, els ciclistes demanen que no es criminalitzi sistemàticament la circulació de bicicletes per les voreres i que hi hagi zones d'aparcament en calçada a cada cruïlla de l'Eixample.