Aquí hi havia l'antiga caserna de Bombers de Barcelona. Aquest solar va ser cedit per l'Ajuntament a l'Hospital Clínic per construir-ne l'ampliació. La finca, de 4.628 m2, està ubicada entre el Mercat del Ninot i el mateix hospital. Però com que el projecte estava aturat i l'entorn es començava a degradar, l'Ajuntament es va plantejar instal·lar-hi uns jocs infantils. Ara tot ha canviat. JOAN RODRÍGUEZ I PORTELL, conseller del districte de l'Eixample "Vàrem entrar en contacte tant amb el patronat com amb la direcció de l'hospital i ens refermen, avui dia, que ells tenen la voluntat de fer l'ampliació." Atès aquest interès, el districte ha desestimat fer aquesta petita urbanització. Un problema molt més de fons per a l'Associació de Veïns és la incertesa sobre el destí mateix de l'hospital. Per ells és molt important que continuï sent un equipament de referència per als habitants de la zona. LLUÍS RABELL, president de l'AV Esquerra de l'Eixample "Cada cop més estem constatant que certes patologies, certes assistències que feia el Clínic són, cada cop més, derivades a altres centres hospitalaris i l'Hospital Clínic a poc a poc va, progressivament, va perdent el seu caràcter d'hospital integral i integrat en un entorn com és el del barri." Inicialment el projecte preveia ubicar-hi el servei d'Urgències, l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia, així com l' Institut Clínic de Malalties Hematooncològiques. En total el nou Clínic guanyaria prop de 52.000 m2. Des de l'Hospital Clínic no s'ha confirmat si hi haurà canvis en el projecte.

El districte de l’Eixample havia impulsat un pla d’urbanització al solar on havia de fer-se l’ampliació de l’Hospital Clínic. La voluntat del Clínic de tirar endavant el projecte ha fet que s’hagi desestimat finalment la instal·lació d’uns jocs infantils provisionals a la parcel·la. El nou equipament s’havia d’haver inaugurat aquest any.

Ni el Patronat ni l’Hospital Clínic han donat més informació sobre aquest tema.