El projecte Tàndem ha canviat la manera d'ensenyar a l'Escola Poblenou. Els alumnes aprenen a seure correctament a la cadira o les taules de multiplicar cantant. El professorat del centre ha incorporat la música com a eina pedagògica a totes les assignatures per potenciar l'aprenentatge de les competències bàsiques. MAGDA GARCIA, directora de l'Escola Poblenou "El que sí que hem millorat són les ganes d'estar a l'escola, la motivació. El clima escolar és molt bonic. Hi entren amb música, hi entren d'una altra manera, no hi entren corrent. Hi entren amb música i en surten amb música." A través del projecte Tàndem es va establir una col·laboració entre l'Escola Poblenou i l'ESMUC. La iniciativa la impulsa la Fundació Catalunya - La Pedrera, amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament. Durant tres anys, els professionals de l'escola superior de música han assessorat el claustre del centre infantil per introduir la música en el dia a dia de l'alumnat. IGNASI GÓMEZ, cap del Departament de Pedagogia de l'ESMUC "Ha estat un creixement constant aquests tres anys. Cada any, a més, cada any desenvolupant o sent capaços d'implementar estratègies noves que han permès que es pugui cloure el projecte dient que ha estat un èxit important." Els resultats del projecte són visibles. Aquest curs, a l'escola s'hi ha creat una banda de vent. Els instruments els han pogut comprar amb els diners que també hi aporta el projecte. SARA FAYAS, alumna "Sí, una mica, perquè em costa una mica agafar les notes." AINHOA ANGOSTO, alumna "Vaig començar a tocar la trompeta fa dues o tres setmanes, però només amb l'embocadura, perquè fa una setmana que van arribar els instruments." La implantació del projecte Tàndem ha finalitzat, però no el vincle entre l'escola i la institució. A partir d'ara el centre educatiu de Sant Martí serà una escola de pràctiques de l'ESMUC.

La música ha arribat a totes les assignatures que s’imparteixen a l’Escola Poblenou, al districte de Sant Martí. Ha estat possible amb l’assessorament que durant tres anys els professionals de l’ESMUC han fet als professors del centre. Aquest vincle entre l’escola i la institució s’ha establert gràcies al projecte Tàndem, impulsat per la Fundació Catalunya – La Pedrera, amb el suport del Departament d’Ensenyament.

La iniciativa ha servit per incorporar la música com a eina pedagògica a totes les assignatures per potenciar l’aprenentatge de les competències bàsiques. Els estudiants repassen la taula de multiplicar cantant o fan exercicis d’educació postural seguint el ritme d’una cançó. La fase d’implantació del projecte Tàndem ja ha finalitzat, però la nova manera d’ensenyar es continuarà aplicant al centre educatiu. A més, el vincle entre l’escola i l’ESMUC es mantindrà, perquè els alumnes de l’escola superior de música aniran a fer pràctiques a l’Escola Poblenou.