L'Escola Coves d'en Cimany del Carmel posa la seva biblioteca a disposició de tots els nens i nenes del barri. NEUS ANGLADA, directora de l'Escola Coves d'en Cimany "Considerem que l'escola no és nostra. No és només dels pares o només dels mestres sinó que és de la ciutadania perquè, de fet, entre tots paguem aquests equipaments públics i per tant el que ens agrada és que s'hi facin activitats per a tothom." Ha estat la primera a participar en un projecte que s'anirà ampliant a altres centres de la ciutat. Es pretén fer amb les biblioteques el que ja fa uns anys que es duu a terme amb els patis escolars. Que en puguin fer ús també els nens que no són alumnes fora de l'horari lectiu. Però no es tracta només d'obrir un espai al barri. Amb l'ajut dels voluntaris que hi participen, s'hi fan activitats per incentivar l'aprenentatge dels nens. ENCARNA ISANDA CAPELL, Insitut Municipal d'Educació de Barcelona "L'objectiu principal del projecte és rendibilitzar espais educatius i afavorir l'èxit educatiu de la canalla que va a l'escola." Per això la monitora responsable del servei és una de les mestres del centre. Supervisa la feina dels alumnes i adverteix el claustre si hi ha algun cas que necessita un tractament especial. ANNA BASSÓ, dinamitzadora de la biblioteca de l'Escola d'en Cimany "Donem un espai físic i també d'acompanyament per fer feina. Deixem el nostre espai de la biblioteca, que creiem que és una biblioteca gran i amb llum perquè els infants puguin treballar-hi, en unes hores doncs tranquils." La biblioteca de l'Escola Coves d'en Cimany ha començat obrint els divendres a la tarda i està destinada especialment a nens i nenes de vuit a 12 anys.