Passejar per la rambla de Fabra i Puig vol dir ara per ara caminar fent ziga-zigues. És la manera d'esquivar les terrasses col·locades a banda i banda del passeig. Una cursa d'obstacles, sobretot quan hi ha molts vianants. "La verdad es que hay que pasar un poco con cuidado para no llevarte alguna silla." "A veces tienes que parar y esquivar un poco de un lado para otro." Amb la nova ordenació es pretén millorar el pas perquè totes les terrasses quedaran alineades al mateix costat, a l'esquerre en sentit pujada. De fet, la majoria ja hi són. Només en alguns casos sí que hauran de desplaçar les taules, però creuen que no suposarà un maldecap. ZHENGDAN YANG, propietària del Bar La Florida "Es igual, más o menos, tampoco cuesta. Son dos pasos más." CARMEN ANDRÉS, regidora de Sant Andreu "El que fem amb aquesta ordenació és endreçar-les de tal manera que no hi haurà taules a les confluències dels carrers, de tal manera que els vianants podran transitar amb seguretat i la vista serà molt més suau i plana." Pel que fa a la quantitat, es permetrà noves terrasses, però cadascuna no podrà superar les 12 taules. "El nombre de taules podrà créixer encara una mica, però no més del 30 per cent respecte a les que hi ha ara. El límit de taules en el conjunt del passeig serà de 324, i el de cadires de prop de 1.300." El creixement, però, serà més restringit a la rambla de Fabra i Puig que a la seva continuació, la rambla de l'Onze de Setembre, que està molt menys ocupada. L'ordenació també preveu que els establiments puguin deixar taules i cadires al carrer durant la nit, per evitar sorolls. I que el color dels parasols sigui uniforme per a tots. Passada la fase de tramitació, es preveu que la nova ordenació s'apliqui ja a partir de l'any vinent.

La nova ordenació preveu que les terrasses se situïn al costat esquerre en sentit pujada del tram central. A més, aquestes hauran d’anar organitzades en dos grups de sis taules per cada terrassa per evitar que es creïn barreres al pas dels vianants. De fet, l’objectiu de l’actuació és millorar l’experiència de les persones que passegen per aquestes rambles contigües.

La disposició de les terrasses farà que aquestes quedin allunyades dels passos semafòrics per evitar aglomeracions, i no n’hi haurà a cap de les dues voreres laterals. Les 12 taules de cada terrassa es repartiran a parts iguals entre els establiments que estiguin a prop, amb un mínim de tres taules per local. Quan només hi hagi un establiment a prop, aquest les podrà fer servir totes.

Aquesta mesura permetrà augmentar el nombre de taules i cadires actuals, que passaran de 210 i 840 a 324 i 1.296, respectivament. Tanmateix, l’augment no es donarà de la mateixa forma a tots els trams d’aquestes vies. A la rambla de Fabra i Puig s’hi podran afegir algunes taules només en la zona menys atapeïda. A Onze de Setembre, en canvi, l’augment serà més important en cas que hi hagi demanda.

La regidora de Sant Andreu, Carmen Andrés, ha explicat que l’ordenació, treballada durant més de 8 mesos, dóna “més importància a la ubicació que a la quantitat”, i ha afegit que “els vianants podran transitar amb seguretat i la vista serà molt més suau i plana”. També ha explicat que els establiments podran deixar taules i cadires a la rambla durant la nit per evitar sorolls. Tampoc es podran col·locar mampares ni jardineres i els parasols hauran de tenir un color uniforme i una mida inferior als 3 metres. L’ordenació començarà a aplicar-se quan superi la fase de tramitació, previsiblement a partir de l’any vinent.