Desconcert durant les primeres hores d'àrea verda. Cotxes amb el tiquet d'àrea verda posat i d'altres sense. Alguns, fins i tot, han rebut l'avís de que es troben en una àrea regulada. Això sí, mai no hi ha hagut tant aparcament lliure com avui. PAU GUIU, veí "Aquesta és una àrea que hi ha molts petits tallers i industries, que venia gent de fora a treballar i ens prenia les places als veïns, doncs ara tenim places només per als veïns. La gent que vingui de fora que es busqui la vida per una altra banda." La nova àrea verda de la Sagrera és la número 22 i es troba limitada per la ronda de Sant Martí, els carrers de Felip II i de Concepción Arenal i els adjacents al Parc de la Pegaso. El sistema tarifari per a residents és com a la resta de la ciutat, gratuïta pels conductors que no tinguin multes o 20 cèntims d'euro al dia per a la resta. En total hi ha gairebé 900 places d'estacionament preferents per als vehicles censats a la Sagrera. RAUL MUÑOZ, veí "El fet de posar àrea verda limita molt el tema de l'aparcament, ja que han posat molts llocs de moto i pels cotxes queda més reduït." L'Ajuntament preveu que més de 5.500 veïns puguin fer ús d'aquestes places. Alguns usuaris ja han rebut la targeta acreditativa com a usuaris, la resta, segons el consistori, ho farà durant els propers dies.

Més de 5.500 veïns podran fer ús de forma gratuïta dels aparcaments verds, si no han tingut cap sanció de trànsit l’any anterior. Tots els vehicles s’hauran d’identificar amb un tiquet distintiu que cal retirar de qualsevol dels parquímetres que s’han instal·lat a la zona. Els residents que no estan exempts de la taxa hauran de pagar 20 cèntims al dia per cada vehicle estacionat i els conductors que no siguin residents de la Sagrera ni de la zona d’influència, hauran d’abonar 2,75 euros l’hora fins a un màxim de dues hores.

Alguns dels usuaris nous de l’àrea verda han explicat a BTV que van rebre la targeta que els acredita com a usuaris de l’àrea verda i els permet retirar el tiquet distintiu fa mesos. D’altres, en canvi, han rebut l’acreditació fa només uns dies. Alguns dels veïns consideren que la delimitació verda de les àrees d’estacionament ha fet que es reduís el nombre de places d’aparcament per a cotxes i, en canvi, s’ha habilitat un excés de places d’aparcament per a motocicletes. Però tots coincideixen que ara és molt més fàcil trobar-hi aparcament durant el dia, ja que hi ha moltes més places buides.

Tot i que la implementació de l’àrea verda ja ha començat, dimecres al matí els vehicles estacionats que no tenien el tiquet d’aparcament no van ser sancionats. Això sí, van rebre un avís en el qual s’informa de la nova regulació de l’aparcament a la zona.

Des de fa anys les entitats de veïns i comerciants de la Sagrera treballen amb l’Ajuntament per implementar l’àrea verda al barri. L’objectiu de la mesura és facilitar l’aparcament als vehicles censats a la Sagrera i millorar la mobilitat al barri. Actualment hi ha més de 40.000 places verdes preferents a tota la ciutat distribuïdes en 26 zones diferents. Els horaris de funcionament d’aquest tipus de places verdes són de dilluns a divendres o de dilluns a dissabte, de 8 a 20 h.