MERCÈ HOMS, regidora de Ciutat Vella "Això és el que ens permetrà, com deia, aquests tràmits per l’expropiació i per tant per retornar el que el barri de la Barceloneta considera com a seu i que per tant és aquesta antiga cooperativa del Segle XX que evidentment tindrà un ús d’equipament públic que serà decidit en tot el procés de participació. Ja fa uns mesos es va anunciar la voluntat del govern en un plenari de Ciutat Vella en què volíem recuperar aquest edifici, es va iniciar un procés participatiu per saber que si vol desenvolupar. En tot cas, la bona notícia és que hem iniciat els tràmits per expropiar aquesta finca i retornar-la al barri perquè sigui un equipament i el tipus d’ús és decidirà entre tots, entre tots els veïns i veïnes de Barcelona."

El govern necessitarà ara el suport dels grups polítics a la Comissió d’Hàbitat Urbà per tirar endavant el pla. Després restarà un mes en exposició pública i, un cop resoltes les al·legacions que s’hi puguin presentar, arribarà l’aprovació definitiva al plenari de l’Ajuntament. La idea és que després els veïns puguin determinar, mitjançant un procés de participació oberta, quins usos es donen a aquest espai.

L’objectiu del districte de Ciutat Vella és rehabilitar l’immoble, que presenta un estat força deteriorat pel desús, i recuperar-ho com a equipament públic. Per a la regidora de Ciutat Vella, Mercè Homs “amb aquesta acció es vol donar resposta a les demandes dels veïns de la Barceloneta i recuperar l’espai per al barri”.

De cooperativa obrera a equipament per a la Barceloneta

Aquest expedient d’expropiació es desenvolupa independentment procés judicial obert per determinar la propietat de l’edifici, que encara està en marxa. En una primera instància, l’Ajuntament va negociar la compra de l’edifici, però la titularitat de l’immoble es troba en situació de litigi des de l’any 2012, quan es va dissoldre l’antiga cooperativa i es va produir un desacord entre els antics propietaris.

La Cooperativa El Siglo XX és un edifici situat al carrer de Ginebra, a la Barceloneta, que els veïns fa temps que reivindiquen per al barri. Durant els anys 20 va ser una activa cooperativa obrera, que va arribar a tenir fins a 300 socis, a qui concedia ajudes econòmiques en cas de malaltia i viudetat. Fins i tot col·laborava ajudant famílies de mariners morts en naufragis. En els darrers anys l’edifici estava buit i a finals de 2013 va malmetre tota l’estructura de l’immoble a causa d’un incendi.