L'any 1865 una epidèmia de còlera va afectar Catalunya i també el poble de Sant Andreu del Palomar. Per ajudar les persones desvalgudes i els nens orfes, el rector de la parròquia de Sant Andreu, l'alcalde del poble i un grup de veïns van crear una institució. Va ser l'inici de l'actual la Casa Asil. JOAQUIM SERRÀ, patró emèrit de la Fundació Casa Asil "En aquests moments l'únic local que disposaven era un magatzem que havia sigut un magatzem de sal. Tothom el coneixia amb el nom d’e El Salí i estava, al que avui és el carrer Gran de Sant Andreu." La religiosa Anna Maria Janer és va fer càrrec de la direcció i cura dels malalts. La rebuda de la residència va ser molt bona. Tant, que al cap de dos anys es van haver de traslladar a l’emplaçament actual, una antiga fàbrica de ceràmiques. A més, l'any 1879 les religioses van crear una escola. JOAQUIM SERRÀ, patró emèrit de la Fundació Casa Asil "La necessitat d'una escola era evident. Sobretot perquè en aquí en aquest moments hi podien entrar nens desvalguts, nens que no tenien família i se'ls donava ensenyança. Tots eren de l'entorn, segurament que fins l'any 40 noies només." Diverses generacions d'una mateixa família han passat per aquesta escola. Un equipament que es va construir al costat de la residència. JOAQUIM SERRÀ, patró emèrit de la Fundació Casa Asil "L'asilo al estar al costat de l'escola té una virtut que altres residencies no tenen i és un contacte diari de la gent gran amb la gent jove. Crea un ambient que fins i tot pels residents és agradable." La continuïtat d'aquesta fundació també es deu a la voluntat de la gent. A més de de la tasca dels voluntaris, durant molts anys els llegats i donacions privades han ajudat a tirar endavant la fundació.

L’objectiu inicial de la Fundació Casa Asil va ser acollir els nens i persones grans que s’havien quedat sense família. Inicialment, la casa asil es va instal·lar en un magatzem de sal del carrer Gran de Sant Andreu conegut com el Casal del Salí. Els primers usuaris van ser una dotzena d’ancians, però uns anys més tard, la instal·lació va quedar petita. Per això, la fundació es va traslladar a una antiga fàbrica de ceràmica del carrer de Santa Anna, actualment el carrer Agustí i Milà, el mateix emplaçament on és ara.

El 1870 el patronat de l’entitat va crear l’escola. Diverses generacions de la mateixa família n’han trepitjat les aules. Fins als anys 40 el centre educatiu era només per a noies. Però a partir dels anys 50 les portes es van obrir també per als nois. Avui en dia l’escola té 1.350 alumnes i l’asil, 140 residents i 40 places més en règim de centre de dia. Aquest binomi, residència per a gent gran i escola, afavoreix el contacte i col·laboració intergeneracionals, de tal manera que avis i infants comparteixen i col·laboren en moltes activitats al llarg del curs.

La primera persona que va estar al capdavant de la Casa Asil va ser Anna Maria Janer. Ella era una monja coneguda per la seva tasca humanitària a les comarques del pla de Lleida i de la Segarra. Aquesta monja va ser la fundadora de la Congregació de Religioses de la Sagrada Família d’Urgell, i va impulsar projectes educatius i sanitaris a Europa, Àfrica i l’Amèrica del Sud. Per això, va ser beatificada el 2011.

La fundació va viure una de les etapes més difícils a principis del segle XX. Durant la Setmana Tràgica una de les poques capelles i institucions religioses que es van respectar va ser la seu de la Casa Asil. El motiu, segons els responsables actuals de la institució, és el prestigi i respecte que el poble de Sant Andreu de Palomar sentia per l’entitat, tot i estar vinculada a l’Església. Gràcies, sobretot, a la funció benèfica i educativa que des dels seus inicis va oferir a les persones més desafavorides de l’entorn.

Actualment, la Casa Asil de Sant Andreu se sustenta gràcies a les subvencions de la Generalitat i a les donacions privades. Però durant molts anys el projecte es va poder mantenir només gràcies al treball de voluntaris i a les donacions i llegats que rebia. El que sí s’ha mantingut des dels inicis és que el president del Patronat de la Casa Asil ha estat sempre el rector de la parròquia de Sant Andreu de Palomar.