La data més antiga que fa referència a la Fira de Santa Llúcia és la de 1786. Tot i això, hi ha documents, que fan creure que és una fira que va començar abans. ALBERT DEULOFEU, president de l’Associació Fira de Santa Llúcia “La tenim documentada tant pel folklorista Joan Amades, com pel que era el baró de Maldà, que firmava com a Rafael Amat i no en parla com un primer any que es feia la fira sinó com alguna cosa ja tradicional.” El que sí que se sap del cert és que durant els segles XVIII i XIX es feien fins a tres fires en emplaçaments diferents. Això sí, sempre a prop de la Catedral. ALBERT DEULOFEU, president de l’Associació Fira de Santa Llúcia “Els dies de Santa Llúcia se celebrava a l’entorn de la Catedral i em sembla que era el dia de Sant Tomàs que es feia a la plaça del Pi i també a la plaça de Sant Felip Neri. Amb el temps van anar creixent les dues fires fins al punt que es van arribar a ajuntar.” La majoria dels paradistes ho eren per herència i pertanyien a famílies que generació rere generació van anar mantenint la seva presència a la fira. Una fira que, ens els seus orígens, es muntava i desmuntava a diari. ALBERT DEULOFEU, president de l’Associació Fira de Santa Llúcia “El carretó amb rodes, era el que era, una mena de mostrador improvisat on es tirava un llençol per tapar tots els trastos i, a la part de sobre, s’improvisava el gènere que podien portar aquell dia. ” Des de 2007 fa fira es fa a l’avinguda de la Catedral,data en què l’Ajuntament va decidir que per motius de seguretat no s’ocuparien ni les escales ni els entorns de la Catedral.

La Catedral ha estat al llarg dels anys la referència de la Fira de Santa Llúcia. A principi del segle XIX la fira es feia en diferents llocs i en diferents dates. Uns dies es dedicaven als elements decoratius del pessebre i uns altres a les herbes. Després de més de dos segles de vida, ara sembla que ha trobat un emplaçament fix a l’avinguda de la Catedral.