La Maria prendrà comiat amb un reportatge sobre el director rus Tarkovski.