La Guàrdia Urbana ha imputat dos treballadors d’un locutori del carrer de Sant Ramon on s’han decomissat prop de 3.000 còpies en DVD fraudulentes. Una patrulla de la policia administrativa va inspeccionar el local i hi va trobar els DVD, una torre copiadora i una impressora. Els responsables haurien destinat a lloguer les còpies fraudulentes de les pel·lícules.