L'Institut Nòrdic es va constituir fa tres anys a partir de l'històric Club Escandinau, que es va fundar l'any 1927. El centre promou l'ensenyament de les cinc llengües nòrdiques: suec, danès, noruec, finès i islandès. HANNU ARVIO, Institut Nòrdic "Hay una necesidad obvia. Por ejemplo, se nota mucho con la generación Erasmus. La gente se va, conoce a alguien. Y de repente tienen un novio finés o novia finlandesa, sueco, etc. Y claro, ¿cómo se comunican? Evidentemente: en inglés, pero una parte de la pareja tiene que aprender otra. Nosotros hacemos mucho este trabajo. También hay mucho movimiento laboral. La gente se va a trabajar, va y viene, científicos... Cada vez hay más movimiento entre los países." L'institut organitza diverses activitats, entre les quals destaca l'organització de viatges als països nòrdics. La tasca principal, però, és l'ensenyament d'idiomes. HANNU ARVIO, Institut Nòrdic "Damos clases para adultos de aquí y para niños nórdicos. En total, unos 400 alumnos, actualmente. Al largo del año, unos 560 pasa por aquí y que quieren aprender idiomas nórdicos. Un centro de estas características, por lo que sé, no existe en el sur de Europa. Por ejemplo, somos los únicos que damos clases de islandés. Esto no es rentable ni nada pero nosotros lo queremos hacer."

L’Institut Nòrdic és un dels pocs centres del sud d’Europa que ofereix classes dels cinc idiomes nòrdics. Asseguren que, tot i que la demanda és baixa, hi ha gent que vol aprendre’n. Estudiants d’Erasmus o persones que van a treballar allà són el seu perfil d’alumnes.

L’Institut Nòrdic es va constituir fa tres anys a partir de l’històric Club Escandinau, que es va fundar l’any 1927. Aquesta entitat barcelonina, que era a Sant Antoni, agrupava les persones procedents d’aquests països o amants de la cultura nòrdica i des de 1981 impartien classes d’idiomes.

Ara, instal·lats a l’Antiga Esquerra de l’Eixample, ofereixen classes a tots els nivells de cinc idiomes: suec, finès, noruec, danès i també islandès. És pràcticament l’únic lloc on es pot aprendre islandès a Catalunya. Fan uns 50 cursos l’any i tenen grups per a adults i també d’infantils, amb un total aproximat de 500 alumnes.

També fomenten l’intercanvi cultural i el coneixement de la cultura d’aquests països, per això organitzen diferents activitats, com viatges. Els cinc països nòrdics, Suècia, Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Islàndia, comparteixen aspectes culturals, lingüístics, històrics, polítics i econòmics, tot i tenir un caràcter propi cada un.

A la seu de l’institut hi ha l’única biblioteca especialitzada en idiomes nòrdics a Catalunya. La conserva el Club Escandinau – Centre Cultural Nòrdic.