Des de mitjan aquest mes hi viuen els primers llogaters, que van denunciar a BTV l’estat precari en què es troben els habitatges.