Tot i estar entre horts i muntanyes, aquestes cases de la urbanització de la Font del Gos ja fa anys que estan en una situació al·legal. Ara el districte d'Horta-Guinardó s'ha compromès amb els veïns a resoldre la situació. FRANCINA VILA, regidora d'Horta-Guinardó "Començar a treballar en aquells espais o en aquelles cases o habitatges on podem fer-ho nosaltres amb el temps que necessitem i començar a generar un debat en l'àmbit de les diferents administracions per desencallar totes aquestes afectacions." Algunes de les cases fa més de mig segle que estan afectades per un pla urbanístic de l'Ajuntament. D'altres, ho estan pel projecte del túnel ferroviari d'Horta, que ha d'executar la Generalitat. I també n'hi ha que es troben dins l'àmbit del Parc de Collserola, que gestiona l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Els veïns reclamen que tots aquests casos es regularitzin, com a molt tard, durant el següent mandat. Per això, esperen el compromís de tots els partits polítics. ENRIQUE ALIFA, AV Font del Gos "Un encuentro de todos y que se haga un acta de los compromisos que adquiere cada uno firmado y si el gobierno que hay no le da tiempo a empezar las obras, o a la nueva manera de consolidarlo, pues que el que venga, si se ha comprometido, que se siga con el tema o lo empiece." Tot i que s'hi han començat a fer les obres de manteniment que feia temps que reclamaven, el que reivindiquen és que la urbanització es consolidi com a barri perquè s'hi duguin a terme unes millores urbanístiques que, asseguren, també són necessàries. ENRIQUE ALIFA, AV Font del Gos "Lo que más nos preocupa son las podas de los árboles porque pasa toda la línea eléctrica por el medio, a la larga tendrían que soterrar los cables, hacer un alcantarillado y unos desagües en condiciones." Una altra reivindicació dels prop de 500 veïns que viuen en aquesta barriada situada just per sobre de la ronda de Dalt, és que hi arribi l'autobús de línia i no giri cua just abans d'entrar-hi.

La situació és complicada. Els habitatges dels prop de 500 veïns que viuen a la urbanització de la Font del Gos, a Horta, tenen tres tipus d’afectacions. Alguns estan afectats des de fa més de mig segle per un pla urbanístic de l’Ajuntament; d’altres, perquè han estat construïts en l’àmbit del Parc de Collserola, que gestiona l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i els darrers, pel projecte del túnel ferroviari d’Horta, depenent de la Generalitat.

Ara, el districte d’Horta-Guinardó s’ha compromès amb els veïns a desafectar els dependents del pla municipal i a instar les altres institucions a revisar la situació de la resta de casos. Els veïns reclamen el compromís polític de tots els partits per assegurar que això es durà a terme durant el següent mandat. Asseguren que regularitzar la situació de la Font del Gos és vital per aconseguir unes millores que la zona necessita amb urgència.