Els objectius de l’acord són generar noves oportunitats de treball al districte, capacitar professionalment persones en risc d’exclusió social i millorar l’estat de manteniment del mobiliari urbà. El pressupost són 197.500 euros, dels quals 39.500 euros han estat invertits per la Fundació Engrunes i 158.000 subvencionats pel districte de Nou Barris. El conveni entre totes dues parts acabarà el 31 de desembre d’aquest any.

La Fundació Engrunes és una entitat sense ànim de lucre que proporciona a les persones en risc d’exclusió social un treball per millorar la seva reincorporació al món laboral. A través d’aquesta fundació es durà a terme tot el procés d’inserció i contractació, així com també un seguiment sobre l’evolució dels contractats. Per cobrir aquestes 14 places es prioritzarà a les persones majors de 45 anys i es tindrà en compte que la seva experiència laboral estigui relacionada amb el manteniment i la neteja de mobiliari urbà. Durant aquests mesos, els participants també rebran formació com a paletes i pintors, així com en la prevenció de riscos laborals dins d’aquest sector.

El projecte es durà a terme a tots els barris del districte organitzats en quatre zones territorials: la zona nord (Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana), la part de dalt de la zona centre (Canyelles, Roquetes i Trinitat Nova), la part de baix (Guineueta, Verdum i Prosperitat) i la zona sud (Can Peguera, Porta, Turó de la Piera, Vilapicina i la Torre Llobeta).