Aquest cartell escenifica una vella reivindicació educativa de la Sagrera. Ara, però, la demanda s'ha convertit en prioritària i urgent per a moltes de les famílies del barri. I és que aquest curs 30 alumnes han quedat sense plaça a l'únic institut públic de la Sagrera. D'aquí a tres cursos, quan la primera promoció de l'Escola Congrés-Indians acabi la primària en podrien ser molts més. MARIA ÀNGELS PENYA, col·lectiu de veïns de la Sagrera per la construcció d'un institut nou "La data límit és 2019-2020 amb aquests 50 nens que sortiran. Pensem que després vindran 75 nens més de l'Escola 30 Passos que s'ha creat aquest any i els que hauran de venir després. Més totes les escoles que s'hagin de crear quan es desenvolupi la urbanització total de la Sagrera." PEDRO GÓMEZ, col·lectiu de veïns de la Sagrera per la construcció d'un institut nou "Necessitem un institut per la Sagrera que serveixi per a tots els veïns i veïnes, per a tots els nens i nenes que surtin de les escoles que hi ha ara per ara a la Sagrera, les de nova creació i les que ja hi eren i que permeti deixar de massificar els instituts públics que hi ha fora del barri." El pla d'equipaments de la Sagrera que es va aprovar el 2010 preveia la construcció de diversos equipaments educatius, entre els quals un institut. L'emplaçament escollit era aquest solar situat al carrer de Berenguer de Palou, on des d'aquest curs hi ha l'Escola 30 Passos. Per això, l'Associació de Veïns de la Sagrera proposa situar el nou institut a uns 100 metres d'aquí, a la plaça de K-obe. JOSEP BARBERO, Comissió d'Equipaments de l'AV Sagrera "Allà està la biblioteca, estarà l'escola bressol quan es faci la que va al costat de la llosa on anirà el parc lineal i seria com una concentració d'equipaments d'educació. Per nosaltres seria molt més adient aquest espai que qualsevol altre." El col·lectiu de veïns de la Sagrera per la construcció d'un institut nou al barri anuncia les primeres mobilitzacions en unes setmanes si no aconsegueixen acostar posicions amb el Consorci d'Educació.

La Sagrera disposa de cinc escoles públiques, El Sagrer, l’Escola 30 Passos, l’Escola Congrés-Indians, L’Estel i l’Escola Pegaso; i un equipament públic d’educació secundària, el Príncep de Viana. Les famílies de la Sagrera consideren que el nombre actual d’instituts és insuficient per donar resposta als veïns. Segons el col·lectiu, aquest curs escolar hi va haver un dèficit de 33 places d’educació secundària i s’agreujarà els propers anys. El curs 2019-2020 començaran l’institut 50 alumnes de l’Escola Congrés-Indians i més endavant ho faran 75 més de l’Escola 30 Passos. Segons Pedro Gómez, que forma part d’aquest col·lectiu de famílies, la mancança d’un institut es convertirà en un problema estructural. Per això, demanen la construcció de l’equipament educatiu. A més, Maria Àngels Peña puntualitza que si no es fa perjudicaria la resta de barris perquè es massificarien altres instituts en detriment de la qualitat educativa.

La Coordinadora d’AMPA de Sant Andreu i l’Associació de Veïns de la Sagrera els donen suport. De fet, l’entitat veïnal fa uns 18 anys que reclama a l’Ajuntament i al Consorci d’Educació de Barcelona la necessitat d’un institut. L’associació proposa encabir-ho a la plaça de K-obe, al costat de la Biblioteca la Sagrera – Marina Clotet. Segons Josep Barbero, membre de la comissió d’equipaments de l’Associació de Veïns de la Sagrera, en aquesta zona s’hi ha de construir també una escola bressol i, d’aquesta manera, es concentrarien els nous equipaments escolars.