L’Ajuntament elaborarà un pla d’acció per complir amb els objectius marcats pel Consell Ciutadà per la Sostenibilitat en la reducció dels residus que genera la ciutat. L’anomenada Estratègia Residu Zero vol arribar a nivells de reciclatge del 60 % i assolir una recollida de la fracció orgànica amb un màxim del 8 % de material impropi. Tot i els esforços dels darrers anys, el volum de residus a Barcelona torna a repuntar amb un 2 % i la recollida selectiva està estancada al voltant del 36 %.

El repte fixat és reduir la generació de residus municipals fomentant la recollida selectiva, la prevenció, la recuperació i la reutilització dels recursos i matèries primeres. Per això, el consistori elaborarà ara un pla d’acció que inclourà mesures com la implantació de sistemes de recollida més senzills, nous serveis adaptats als punts verds i posar la fracció orgànica com a eix central de la gestió dels residus.