Ja es pot veure el resultat. D’aquesta manera es va imaginar el pati de l’Escola Josep Maria Jujol, la comunitat educativa del centre. Ara, després d’un curs treballant en el disseny i la construcció d’un espai que tingués menys soroll i fos més amable per als alumnes, han guanyat el premi Participa a l’Escola. SERGI VENTOSA, pare de l’Escola Josep Maria Jujol “Un concurs de totes les escoles de Catalunya, del que hem sortit guanyadors com a procés participatiu de tota la comunitat educativa i que hi ha una partida econòmica que ens permetrà continuar.” L’origen del projecte Escoltem el pati va ser trobar solucions per evitar l’excés de soroll. I és que la coberta del pati, obra de l’arquitecte Jujol, fa que reverberi el so. GASPAR FIGUEROA i ARIADNA MARTÍNEZ, alumnes “Jo quan estava aquí al pati em feia mal el cap del soroll que hi havia i els nens petits que venien de P3 ploraven, perquè hi havia molt soroll.” La solució ha estat la instal·lació de panells sonoreductors i banderoles de feltre. Aquesta i altres propostes per millorar el pati es van anar pensant i construint conjuntament. PAU RODÉS i LOLA CUADRADO, alumnes “Vam fer bastants plànols, primer vam fer un, després vam tornar-lo a fer i al final vam barrejar tots.” JULIA ALONSO i MARTÍ SABATER, alumnes “Jo i la meva família vam venir a construir el pati, llavors vam pintar les rodes.” El pati s’ha convertit en un espai de jocs, amb un rocòdrom, una gran pissarra, jocs a terra i unes grades per descansar. El projecte, però, continua, i durant aquest curs es treballarà Plantem el pati per fer-lo més verd i més endavant, pintar-lo, Amb això quedarà, finalment, enllestit el pati.

Després d’un curs treballant en el disseny i la construcció del pati del centre, a l’Escola Josep Maria Jujol de la Vila de Gràcia ja s’hi pot veure el resultat final. S’hi han instal·lat panells sonoreductors, dins del programa de reducció de sorolls de l’Ajuntament de Barcelona (‘Sssplau‘), i banderoles de feltre per reduir l’impacte acústic.

Els problemes de soroll van ser precisament l’origen del projecte ‘Escoltem el pati‘. La cobertura d’aquest espai de l’escola, que forma part de l’edifici que l’arquitecte Jujol va idear com a fàbrica, fa que el so reverberi. Ara, amb els nous elements han disminuït les molèsties.

A més, també s’han construït altres espais. El pati s’ha convertit en un espai de jocs, amb un rocòdrom, una gran pissarra, jocs a terra, unes grades per descansar i un hort vertical. El projecte, però, no ha acabat i gràcies al premi que han rebut podran continuar-lo. Durant aquest curs es treballarà el programa ‘Plantem el pati’ per fer l’espai més verd amb espècies vegetals. Més endavant, tocarà pintar-lo. Amb aquestes dues iniciatives el pati quedarà enllestit, després d’un projecte en què ha participat tota la comunitat educativa de l’Escola Josep Maria Jujol.