Aquestes obres estan fora de termini i no se sap quan finalitzaran. L’illa d’equipaments de Ca l’Isidret, a Provençals del Poblenou, havia d’estar enllestida el segon semestre de 2015, però l’empresa constructora té problemes econòmics i no podrà complir el calendari. El districte de Sant Martí l’està pressionant perquè acabi els treballs que ha executat en un 85 % però, si no pot fer-ho, els haurà de tornar a licitar. “Aquest 15 % que queda de l’obra l’haurem de tornar a treure a concurs i tornar a licitar i ho endarreriria molt. Esperem d’alguna manera que es pugui arribar a un acord i l’empresa constructora pugui acabar la part que falta.” Una trentena d’habitatges per a gent gran, més de 50 de protecció oficial, un aparcament i un casal d’avis entre els carrers de Paraguai, Perú, Pere IV i Josep Pla que el barri fa anys que reclama. L’Ajuntament va adquirir el solar i va redactar un projecte el 2010, però va trigar tres anys a pressupostar les obres que no van començar fins al setembre de 2013. “Primero por una cosa, después por otra no le dan ninguna solución, el Casal está a medias, la genta está inquieta porque no lo ve acabado.” El nou termini del consistori és el març de 2016, però si l’empresa abandona l’obra i ha de tornar a sortir a concurs se’n podria anar fins a finals d’any. A més, no es pot inaugurar per fases perquè falten les instal·lacions i el mobiliari de tots els equipaments.

Fa més de 30 anys que els veïns de Provençals de Poblenou demanen que el solar ubicat entre els carrers del Paraguai, del Perú, de Pere IV i de Josep Pla es destini a equipaments. Sobretot reclamen un nou casal d’avis. L’Ajuntament el va adquirir i en va fer un projecte el 2010, però cinc anys després encara no està a disposició del barri.

Primer van haver de passar tres anys perquè el pressupostés i ara l’empresa encarregada de les obres no les pot acabar perquè no té diners. El 85% dels equipaments estan construïts però  falten les instal·lacions, el mobiliari i la urbanització de l’entorn.