En aquestes instal·lacions s'entrenaven fins a cinc clubs de futbol diferents, però des de la desaparició del camp de Magòria ho han de fer a diferents equipaments del districte. Això no sempre és fàcil per la manca d'espai i, per això, les entitats esportives demanen a l'Ajuntament que negociï amb la Generalitat la recuperació d'aquests terrenys, de més d'11.000 metres quadrats. JORDI SUNYER, president del Mercat Nou "Aquí el que demanem és que hi hagi dos camps de futbol com abans. Però no només això, sinó també un espai per aparcar en un pàrquing soterrat i també hi podria haver un poliesportiu per sota dels camps de futbol." L'Ajuntament afirma que ja ha iniciat les converses per recuperar l'antic Camp de Futbol Magòria, però en paral·lel ja busca alternatives per solucionar a curt termini la manca d'espai esportiu que hi ha al districte. JORDI MARTÍ, regidor de Sants-Montjuïc "Un podria ser Can Batlló, una vegada finalitzi la urbanització provisional de la part central de Can Batlló, que acaben de començar ara les sobres. Quan tinguem enllestides les obres d'urbanització veurem l'espai que queda alliberat i estudiarem la possibilitat que pugui haver-hi de manera provisional algun espai de pràctica esportiva." Les entitats no acaben de veure clara aquesta opció. Segons afirmen, la qualificació actual dels terrenys de Can Batlló no permet fer-hi un equipament poliesportiu cobert i, si està exposat a la pluja, serà un espai infrautilitzat.

Les entitats esportives del districte de Sants-Montjuïc demanen tenir més espais per fer-hi activitats. Per aconseguir-los, esperen que l’Ajuntament recuperi els antics terrenys del Camp de Futbol Magòria, propietat de la Generalitat.

L’Ajuntament ja ha iniciat les converses amb la Generalitat per aconseguir recuperar els terrenys del Camp de Futbol Magòria però, en paral·lel, estudia crear un espai poliesportiu a Can Batlló. Seria una solució provisional, però les entitats del barri afirmen que, si es fes allà i complint la normativa, no podria estar cobert.

No obstant, aquesta no és l’única alternativa que té l’Ajuntament per solucionar la problemàtica que viuen les entitats esportives del districte de Sants-Montjuïc. Segons afirma el regidor, una part dels terrenys del carrer de Roger, al barri de Sants-Badal, també es destinaran a construir un poliesportiu.