Pot semblar una classe d'una escola normal, però l'Oriol Martorell és l'únic centre de Catalunya especialitzat en ensenyament artístic. TIM GIBERT, alumne de 4t de primària de dansa "Hi ha dansa i música com si no fos una extraescolar, com, per exemple, si fos mates o català. Aquí fem dansa tradicional, contemporània, rítmica, llenguatge musical, castanyoles, clàssic, treball físic." Els alumnes són seleccionats amb una prova d'aptituds en dansa i música. I un cop a dins, compaginen classes en grup i individuals coordinades per un centenar de mestres. Combinen les assignatures tradicionals amb les artístiques. Això fa que la seva jornada escolar s'ampliï i superi l'horari habitual de nou a cinc. MONTSERRAT GURI, directora de l'IEA Oriol Martorell "N'hi hem d'afegir en el cas de la música vuit o 10 hores setmanals i, en el cas de la dansa, depenen dels cursos, de 10 a 15 hores setmanals. Que de nou a 10 facin treball físic que no té res a veure amb l'educació física, puguin fer llenguatge musical, puguin fer matemàtiques, puguin fer instrument, cambra, orquestra. Van canviant d'activitat, de vestimenta i de professorat." Els dos primers anys els nens estudien música i dansa. A tercer de primària és moment d'especialitzar-se. ORIOL CARRO, alumne de 4t de primària de música "Hem de triar un instrument o també si vols fer dansa i, després, a tercer, et diuen què et convé més, si dansa o música. Em va agradar més música i fer el fagot… i vaig triar música." Aquesta elecció mantindrà l'Oriol al centre, a l'edifici de secundària. Els alumnes que opten per la dansa, però, se'n van a l'Institut del Teatre. De cara al futur, volen ampliar l'espai perquè els alumnes no hagin de canviar d'edifici.

L’Institut Escola Artístic Oriol Martorell, amb seu a la Guineueta, té una singularitat que el fa únic a Catalunya. Es tracta d’un centre dividit en primària i secundària, en què els alumnes combinen una doble càrrega lectiva. D’una banda, les matèries pròpies de primària i secundària; de l’altra, l’aprenentatge de música i dansa.

El centre té prop de 500 alumnes i un centenar de professors que fan possible que hi hagi classes individuals d’instruments, acompanyades sempre de piano o de dansa. La clau per quadrar totes les matèries tradicionals i específiques de dansa o música dins l’horari és allargar les hores lectives, des de les nou del matí fins gairebé les sis de la tarda i amb només una hora per dinar. Només així els alumnes poden encabir en la jornada les classes de grup amb les individuals. Un cop acabada la primària, els nens entren, previ pas d’una prova, a l’Institut del Teatre, en el cas dels alumnes que han triat el camí de la dansa; i a l’institut de secundària artística Oriol Martorell i posteriorment al Conservatori, els de música.

El centre s’ha marcat com a fita per al futur poder encabir al mateix equipament els alumnes de dansa també, un canvi que ha d’obtenir l’acceptació de la Generalitat. Mentrestant, l’Oriol Martorell és un centre referent per a moltes altres escoles que, sense arribar al mateix nivell d’especificitat, volen incorporar la música o la dansa al seu projecte pedagògic. Per aquesta raó, l’Oriol Martorell col·labora amb escoles i centres de tot Barcelona.