La familía de la Marta ha rebut tres sancions econòmiques en un any i mig. Viuen a la part alta de Torre Baró en una casa reconstruïda que l’Ajuntament considera il·legal. MARTA ONTIVEROS, veïna afectada “Todo esto era terreno edificable, había permisos de obras, se podía construir, edificar, y en el año 2003 hicieron un cambio de PERI y lo recalificaron todo, lo pusieron todo de zona verde.” És una de les 150 famílies del barri que des de fa 12 anys tenen marcada la casa amb un asterisc. L’any 2003 es va aprovar una nova reforma del barri i es va deixar en suspens la requalificació d’aquestes cases situades a la part alta de Torre Baró. PANKO CASTRO, AV Torre Baró “El asterisco es un parche sobre unas actuaciones del Ayuntamiento en las cuales se nos dice que se nos tiene que recalificar para ver en qué situaciones estamos. También impide que se hagan reformas mayores en las casas, no se puede construir.” Al mandat anterior, els veïns van arribar a un acord, sense signar, per desafectar les cases a partir d’informes tècnics, sempre i quan les edificacions fossin legals i estiguessin en bon estat. ISIDRO MANUEL PEDROSA, AV Torre Baró “Se llegó a unos acuerdos de que pasarían, harían unas revisiones un equipo de arquitectos, para intentar mirar la situación de cada vivienda para ir quitando los asteriscos.” Però l’acord no es va poder dur a terme. Ara els veïns esperen una reunió amb el nou govern per tornar a començar les negociacions.

L’any 1976 l’Ajuntament va decidir reordenar el barri de Torre Baró, un barri de muntanya que va ser autoconstruït pels veïns. L’any 1984 es va redactar un PERI que definia el futur del barri i que preveia enderrocar progressivament la part alta de Torre Baró, però els veïns van començar a defensar les seves cases.

Entre 1993 i 2008 es van expropiar unes 60 famílies de la part alta que van ser reallotjades a la part baixa del barri.

Mentrestant, l’any 2003 es va tornar a revisar el PERI, i les aproximadament 150 cases que esperaven ser expropiades es marquen amb un asterisc. Això vol dir que fins avui dia estan en espera d’una possible modificació del PGM que definirà la qualificació del sòl on estan situades les cases (com a equipament, zona verda, zona forestal o edificable). Mentre es defineix aquesta qualificació els propietaris no poden tocar les cases, ni fer obres ni tampoc reconstruir-les.

Amb el mandat de CiU i després de moltes protestes els veïns van aconseguir el compromís de l’alcalde per revisar cas per cas totes les cases amb asterisc. Es va decidir fer un informe tècnic de l’estat de les cases, i si aquests informes són favorables es retiraria l’asterisc. També es va acordar que l’Ajuntament podria finançar fins al 80 % les possibles reparacions que s’haurien de fer perquè l’informe tècnic sigui possitiu. Aquest acord, però, ha quedat aturat amb el canvi del govern. Ara els veïns de la part alta de Torre Baró esperen una reunió amb la regidora de Nou Barris per tornar a negociar des de zero la possibilitat de desafectar les seves cases.