Els Estats Units, anys 30. En plena depressió econòmica, el John i la Mary, una parella jove que viu aclaparada pels deutes i la desocupació, abandonen la ciutat i s'estableixen en una granja abandonada. Tot i la inexperiència del John, decideixen explotar-la. I aquest projecte es farà realitat a mesura que vagin arribant a la finca persones dels més diversos oficis que fugen de la misèria urbana. El resultat és la creació d'una cooperativa agrícola i d'un tipus de societat més solidària.