Els veïns del barri del Coll recorden que només tenen un carrer pla. Aquesta és una de les característiques principals dels barris de muntanya, una orografia difícil. Per això, per trobar millores a les problemàtiques comunes, l’Associació de Veïns del Coll – Vallcarca s’ha proposat impulsar el Senat del Coll – l’àgora dels barris de muntanya. SALVADOR BARRAU, president de l’AV Coll – Vallcarca “Serà filosofar, no serà dir, necessitem un això, un allò altre, no, serà un concepte que ha de servir no només pel nostre barri, sinó per tots els barris de muntanya que després passarem a l’Ajuntament, perquè interpreti allò que creiem que s’ha de fer.” En un principi la idea del senat anava destinada a crear un punt de trobada d’exdirigents veïnals i d’entitats de la zona per definir el model de barri. Finalment, l’espai s’ha obert en una àgora on puguin participar tots els veïns i analitzar les necessitats dels barris de muntanya. EULÀLIA LLAVORÉ, àvia “Vinc a buscar el meu nét, però clar, només conec aquesta miqueta perquè és planet, tot la resta són pujades i baixades i no puc anar mai.” MANEL ROMERO, veí “El barri té diferents problemes, un és l’orografia que no és plana i després té una renda per càpita mitjana que és un 25 % inferior a la mitjana de la Vila de Gràcia.” JOAN CABRERA, veí “Tenim una vorera de mig metre, una mica més de mig metre o sigui que això són coses que no valen gaires diners que es podrien solucionar.” A finals d’aquest mes es convocarà la primera reunió del senat que també inclourà els veïns dels barris del Carmel, la Salut i la Teixonera.

Es tracta d’un projecte que ha de dibuixar un model per a aquests barris que tenen unes característiques diferenciades de la resta de la ciutat. La idea és que a través d’aquest espai es puguin definir les necessitats, els serveis i l’urbanisme que necessiten aquests barris. En un principi, la iniciativa del senat anava destinada a crear un punt de trobada d’exdirigents veïnals i d’entitats de la zona on es debatés el model de barri. Però, finalment, des de l’Associació de Veïns del Coll – Vallcarca han decidit obrir aquest fòrum a tots els ciutadans, perquè puguin analitzar i dissenyar un nou model de barri de muntanya.

El senat àgora ha de ser complementari a altres mecanismes que ja estan funcionant, com la Taula d’Entitats del Coll. Des de l’associació de veïns expliquen que s’hi ha de fer una mirada més filosòfica i utòpica que permeti dissenyar el dibuix de com hauria de ser la zona. Un cop s’hagi realitzat aquesta anàlisi, les conclusions es portaran a l’Ajuntament, perquè es tinguin en compte a l’hora de desenvolupar nous projectes a la zona i millorar-la. La primera trobada es farà a finals del mes de gener i es convocaran també els barris del nord: el Carmel, la Salut i la Teixonera.