L’Agència Tributària ha publicat les estadístiques sobre el rang salarial dels espanyols l’any 2009, que serveix per fer una radiografia sobre la situació socioeconòmica actual. Entre aquest recull de xifres hi destaca la dada que el 63,8% dels contribuents van declarar rendiments per sota dels 21.000 euros, és a dir, un salari net mensual al voltant dels 1.000 i, en molts casos, per sota.

La resta dels espanyols es reparteixen entre un 16,2% que cobren sous d’entre 21.000 i 30.000 euros a l’any, i un 19,2% (quasi una cinquena part dels contribuents) que reben una remuneració per la seva feina que oscil·la entre els 30.000 i els 61.000 euros anuals.

En la comparativa entre les dades de 2009 i 2008 ens trobem que el salari mitjà no puja, sinó que es manté en els 22.500 euros. Aquesta manca de diferències en el poder adquisitiu demostra que l’economia en conjunt, inclosa la massa salarial, confirmen la paralització econòmica i la crisi en què vivim.

Els sous baixos afecten, sobretot, els joves (de fet, els treballadors de fins a 35 anys). El salari mitjà dels treballadors menors de 18 anys se situa en 4.108 euros anuals, per sota dels 7.617 que de mitjana guanyen els que tenen entre 19 i 25 anys. En el cas dels joves d’entre 26 i 35 anys, els ingressos se situen en els 16.121 euros (és a dir, el límit del mileurisme).

Els sous més alts es paguen a Madrid i els oficis més ben pagats són els relacionats amb la indústria de les finances i les assegurances. Els treballadors que tenen menys ingressos són els del sector agrícola, que no arriben als 6.500 euros l’any.