Des del 2013 el Centre d’Acollida Assís imparteix un curs de jardineria i horticultura a la finca del carrer de Manacor número 1. Tot i que el contingut del temari no ha canviat gaire, els 16 usuaris del centre que el segueixen actualment tenen una motivació més, ja que des de fa tres mesos aquesta formació és reconeguda per la Universitat de Barcelona. GUILLEM LACOMA, formador d'horticultura i jardineria d'ASSÍSVerd “És un certificat però que li dona molta més importància i a nivell curricular, a nivell de currículum, vesteix molt més, no? I els dona també bastant més seguretat amb els alumnes.” MIGUEL ESCUDERO, usuari del Centre d’Acollida Assís “A nivel de buscar trabajo te piden titulación. Si no la tienes estás por debajo. Si la tienes, pues bueno, tienes más posibilidades.” Els usuaris, però, són ben conscients que un títol no ho és tot. MARIA LLUÏSA FABREGAS, usuària del Centre d’Acollida Assís “Em pot ajudar a trobar feina la meva actitud. El títol m'ajuda, per què no? És un goig pertànyer a la Universitat de Barcelona, però és l'actitud, és el que jo com a professional sàpiga fer.” Amb el curs s'aprenen tècniques per fer el manteniment d'un jardí o un hort, però també capacita els alumnes en molts altres aspectes. QUIQUE FONTÁN, educador social del Centre d'Acollida Assís “Hi ha hàbits com la higiene personal, l’autonomia, l’autoestima, que no tenen desenvolupada o que l’han perdut, no? Llavors nosaltres el que intentem en aquest curs és tirar tot això endavant.” Gairebé la meitat de les persones que han passat per ASSÍSVerd, han trobat feina relacionada amb la jardineria i l’horticultura. Des del Centre d'Acollida Assís creuen que aquest reconeixement els ajudarà a incrementar aquestes xifres de reinserció laboral.

Ja fa quatre anys que el Centre d’Acollida Assís imparteix un curs de jardineria i horticultura als usuaris interessats. Ara però, aquest curs té un valor afegit, perquè tot i que el seu contingut no ha canviat gaire, des de fa tres mesos, permet obtenir una titulació reconeguda per la Universitat de Barcelona. “Una titulació de la Universitat de Barcelona no és el mateix que un reconeixement d’Assís. La sortida al món laboral formant part i sortint de la UB és molt diferent que si el títol ve d’un centre d’acollida que ja està estigmatitzat. Com a sortida laboral nosaltres pensem i creiem que és una oportunitat molt gran”, explica Quique Fontán, educador social d’aquest centre.

El curs, que té una durada de dos anys, permet aprendre com fer el manteniment d’un jardí i d’un hort, però també pretén augmentar l’autonomia i l’autoestima dels usuaris. Actualment hi ha 16 alumnes que el segueixen i esperen que els pugui ajudar a trobar feina. “Si no tens titulacions estàs per sota dels altres, si en tens, doncs tens més possibilitats”, explica Miguel Escudero, usuari del centre d’acollida. Però Maria Lluïsa Fàbregas, també usuària d’Assís, té clar que si troba feina no serà només pel títol: “És un goig pertànyer a la Universitat de Barcelona, però és l’actitud, és el que jo com a professional sàpiga fer.” El curs està finançat pel Centre d’Acollida Assís a través de subvencions públiques i privades. La matriculació dels alumnes és totalment gratuïta per a les persones sense llar.