L’Ajuntament va implantar un carril bici bidireccional al carrer de Provença fa dos anys. Això va suposar uns canvis al carrer que no agraden als comerciants. El districte, però, assegura que tant el desplaçament de contenidors com la creació de zones de càrrega i descàrrega es van pactar amb l’associació. Per a l’Ajuntament, la distribució actual dóna la resposta més adequada als usos residencial i comercial que té aquesta via. Els comerciants, però, asseguren que la mobilitat està estancada i que les zones de càrrega i descàrrega són insuficients. SERGIO MORAL, president de l'Eix Comercial Nou Eixample “Aquí hi ha una cosa que és mobilitat i una altra és el tema de baixar la contaminació. Si volem mobilitat, doncs els carril bici em sembla perfecte, vehicles elèctrics, però el tema de la mobilitat no implica que vagis tallant carrers. (...) No hi ha un seguiment sobre els cotxes que estan aparcats aquí durant tota la setmana, llavors mobilitat no n'hi ha.” Denuncien que fins i tot hi ha cotxes que fa mesos que estan aparcats al carrer. També els preocupa el pas de diferents serveis per l’únic carril que ha quedat obert al trànsit. FRANCESC CAMPO, òptic “El que és el pàrquing d'aquí al mig, potser jo el trauria, perquè això sí que fa nosa de veritat. El carril bici em sembla perfecte i quan més circulació de bicis hi hagi millor estarem, però és clar, en un lloc que hi havia tres carrils de cotxe, en deixem un... L'altre dia els bombers van venir a aquesta escala d'aquí i em sembla que van passar pel carril bici, per la vorera i per on van poder.” Els comerciants creuen que la reforma que s’ha fet s’ha quedat a mitges. Proposen que la zona d’aparcament passi de zona verda a blava per recuperar la mobilitat o bé que el carrer de Provença es converteixi en una rambla per a vianants. Asseguren que la convivència entre cotxes, bicicletes i vianants no està resolta.

El posicionament dels comerciants és clar: no volen la solució a mitges que l’Ajuntament ha aplicat a la zona, amb un únic carril de circulació, un carril bici bidireccional i aparcament de zona verda. Prefereixen un model de rambla totalment pacificat en comptes de la solució actual perquè asseguren que els treu visibilitat, no garanteix la mobilitat de vehicles i tampoc no soluciona els problemes d’aparcament, ni per als passavolants ni per als residents. I sobretot es queixen de les dificultats que tenen amb la càrrega i descàrrega.

Quan es va fer aquesta intervenció van demanar al districte que fes un estudi de l’impacte que tindria sobre el comerç, però, diuen, aquest estudi no es va fer. Estan esperant que l’actual equip de govern els citi per poder exposar la situació en què es troben. El districte, per la seva banda, defensa que al seu moment el projecte es va pactar amb els veïns.