El procés per començar l'enderrocament del cinema Urgell ja està en marxa. En l'últim consell plenari del districte es va donar suport al projecte d'urbanització d'aquest espai. JOAN RODRÍGUEZ, conseller d'Igualtat, Urbanisme i Via Pública de l'Eixample "El que planteja aquest pla és l'enderrocament del cinema i la construcció d'un interior d'illa a l'interior d'iniciativa privada, amb una superfície de 992 m2 amb accés des del Comte d'Urgell i des de Comte Borrell, i una superfícies comercial d'alimentació al subsòl." Aquest model d'intervenció per recuperar interiors d'illa a partir de promocions privades ja s'ha proposat en altres espais de l'Eixample. La crisi del sector del cinema ha contribuït a alliberar grans espais, difícils d'obtenir en el centre de la ciutat d'altra manera. Un exemple n'és el de l'antic cinema Niza, tot i que en aquest cas els veïns i comerciants de la zona no hi estan d'acord. En el cas del cinema Urgell, tant els veïns com els comerciants del voltant valoren que amb aquest projecte la zona guanyarà més vida. VICENÇ GASCA, president de Sant Antoni Comerç "Com a comerç, el que no ens agrada és tenir espais tancats, que hi hagi una discontinuïtat comercial a la zona i que hi hagi les portes abaixades. Si aquesta activitat és a través d'un supermercat, si aquesta activitat és recuperar un interior d'illa, si aquesta activitat és tenir més espai per als veïns del barri, a nosaltres ens sembla bé." Els veïns comparteixen aquesta visió, tot i que el moment que va tancar el cinema, el maig de 2013, ja van lamentar que es perdés l'equipament cultural. Pel que fa a la nova superfície d'alimentació, creuen que això és un fet que ha d'estimular els comerciants i que aviat també obrirà el del subsòl del Mercat de Sant Antoni, que també suposarà un fort impacte en el sector.

Tant els comerciants com els veïns del barri de Sant Antoni esperen que el projecte del nou interior d’illa millori l’entorn del cinema Urgell, que s’estava començant a degradar. Es tracta d’una iniciativa que inclou una gran superfície d’alimentació i un espai públic. El cinema, la sala més gran de Barcelona, propietat de l’empresa Balaña, va tancar definitivament fa gairebé dos anys, el maig de 2013.

Les obres de l’antic cinema Urgell ofereixen una oportunitat per disposar de grans espais a l’Eixample de Barcelona, que permeten recuperar interiors d’illa a partir d’una inversió privada, com es proposa també a l’antic cinema Niza, tot i que en aquest cas no té el suport de les associacions de veïns ni comerciants. En el cas del cinema Urgell, valoren positivament tenir un espai públic de lliure accés. No obstant això, lamenten que es perdés el cinema com a equipament cultural.