Creuar el carril bici del carrer de Tarragona per anar a l'estació de metro pot arribar a ser perillós. Molts dels vianants no coneixen l'ordenança i com no hi ha senyals, obliden que han de cedir el pas als ciclistes. CARMEN RASO “Sí que tinc problemes quan camino per aquí, per creuar he d'anar amb compte.” JOAQUIN CALVO “A mi com a ciclista que la faig servir habitualment per anar a la universitat i per anar per Barcelona, es complicat perquè els vianants es posen pel mig i és complicat anar en bici.” Per evitar haver-se d'esquivar mútuament, tant ciclistes com vianants demanen mesures a l'Ajuntament. JUAN CARLOS CEBALLOS “Qualsevol cosa seria millor del que tenim ara però no se m'acudeix què es podria fer, la veritat.” STAND UP. JESSICA MORENO Des del consistori asseguren que una de les prioritats d'aquest mandat és resoldre el conflicte entre vianants i les bicicletes. En aquest carrer, però, no tenen prevista cap actuació, tot i això el districte confirma que es podria avaluar aquesta problemàtica mitjançant una anàlisi tècnica.

Al carrer de Tarragona hi ha un carril bici que genera molts dubtes a vianants i ciclistes. Ningú sap qui té preferència de pas i això provoca situacions de perill.

Segons la darrera modificació de l’Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles, “els vianants no poden caminar o ocupar els carrils bici i  en travessar-los han de respectar la prioritat dels ciclistes, excepte en aquelles zones destinades a aquesta finalitat”.

Per evitar haver d’esquivar-se, ciclistes i vianants demanen mesures a l’Ajuntament. Des del consitori asseguren que “durant aquest mandat volen efectuar una extensió de la xarxa de carrils bici i fer millores en els carrils bici existents. Una de les prioritats d’aquestes actuacions serà resoldre el conflicte entre vianants i bici”. Tot i això afegeixen que  en el cas del carril del carrer de Tarragona no hi ha cap millora del carril bici, si bé podria ser subjecte d’un anàlisi tècnica més acurada per avaluar la problemàtica.