Una placa indica que aquest edifici modernista és un monument historicoartístic provincial. Es tracta de la casa Tosquella, situada al carrer de Vallirana, 91, al Putxet. Una joia del barri cada vegada més degradada. MERCEDES IGLESIAS, veïna del Putxet "La casa cada vez está más deteriorada. A mí me encantaría que esta casa en un futuro próximo pues fuera un equipamiento para la zona del Putxet y el Farró." La casa té quatre propietaris diferents. Una propietària en té el 20% i no té cap interès a vendre. N'hi ha dos més, que en tenen el 50%, que tampoc no volen vendre, però com que han inscrit recentment la seva part al registre de la propietat, l'Ajuntament podria exercir el dret de tempteig, que vol dir que els la podria comprar pel mateix preu pel qual la van adquirir. Finalment la Rosa Maria, és la quarta propietària, té un 30% de la casa i està disposada a vendre-la al consistori pel mateix preu que va pagar. Ella és qui ha alertat l'Ajuntament de la possibilitat que té ara de comprar-ne el 80%. ROSA MARIA ESCUTÉ, copropietària de la casa Tosquella "La proposta és que pot comprar, adquirir o digueu-li com vulgueu, el 80% de la casa Tosquella per encara no, 100.000 euros. Es pot accedir al dret de retracte fins al dia 20 de juny per poder-la tenir per aquest preu. Simplement vull que la casa Tosquella, aquesta joia que està per polir, sigui per a l'Ajuntament, perquè serà l'entitat que millor la podrà cuidar, donar-li el millor ús possible i es podrà conservar." De moment la proposta és a mans dels serveis jurídics de l'Ajuntament per estudiar-la, però avancen que no compraran una propietat de la qual no puguin obtenir el 100%. El deteriorament de la finca és evident i l'associació de veïns del barri fa anys que demana que s'hi faci alguna cosa per aturar-la. FRANCESC RIBERA, president de l'AV Putxet "Ha de tenir, diguéssim, un estat de conservació perfecte. No la podem deixar caure, ni que es faci malbé a passos de gegant, per tant, l'Ajuntament si la compra, estupend; i, si no, ha de posar els mitjans per forçar a la privada que la posi en el seu estat adequat." A la casa Tosquella, actualment hi viu una llogatera i una part de la finca està ocupada.

El comerciant Antoni Tosquella va encarregar la construcció de l’immoble el 1889 i, uns anys després, el 1906, l’arquitecte Eduard Maria Balcells i Buïgas es va fer càrrec de la reforma que li va donar un estil arabitzant molt ornamental. Ara bé, tot i que és un monument protegit com a bé cultural d’interès nacional, ara queda ben poc de la bellesa de l’edifici original, situat al carrer de Vallirana, 91, al Putxet.

Pel que fa a la propietat, es reparteix entre quatre persones diferents: Rosa Maria Escuté, que en disposa del 30%; dues persones, que en tenen el 50%, i una tercera propietària, que té el 20% de l’immoble però no està disposada a vendre. Segons Escuté, fins al 20 de juny el consistori té dret de tempteig per adquirir el 80% de l’immoble per menys de 100.000 € . La proposta l’està estudiant el consistori, que ja ha avançat que no comprarà cap propietat de la qual no pugui obtenir el 100%.