Avui han fet el camí acompanyats dels geganters i diables, però a partir de la setmana vinent ja podran fer-ho sols. El Camí Escolar-Espai Amic de l’Escola Àgora és el segon que s’inaugura al districte de Nou Barris. Per dissenyar-lo han participat l’Ajuntament i la Guàrdia Urbana, però sobretot la direcció del centre, els pares i alumnes. MARTA HUERTES, AMPA Escola Àgora “Es va fer una enquesta, una enquesta debat familiar on els nens explicaven què és el que es trobaven pel carrer, quins monuments coneixien, d’on venien, es va fer un mapa on van dibuixar per quins carrers venien... Es fa un diagnòstic d’aquest mapa, es descobreix que és una escola que realment és molt de barri, i no té punts conflictius de semàfors, de cotxes... i a partir d’aquí s’elabora una mica aquesta ruta.” El camí no necessita senyalització especial. Tot i això, els comerços propers també participen en el projecte. LARA CAMPOS, AMPA Escola Àgora “La botiga amiga és totes les botigues que vam anar a explicar el projecte, que van voler col·laborar. Posen un distintiu i els nens tenen un referent on poden anar en qualsevol moment que necessitin ajuda.” La iniciativa pretén donar autonomia als alumnes a l’hora d’anar i tornar de l’escola. En un futur s’incorporaran també a aquest programa les escoles Cor de Maria Sebastida i Calderón de la Barca.

L’objectiu dels camins escolars és oferir a l’alumnat la possibilitat d’anar o tornar a peu dels centres educatius, sols o en grup, de manera autònoma, saludable, segura i sostenible. Aquest nou itinerari se situa al voltant del passeig de Valldaura, el carrer de Vilalba dels Arcs, el de Marie Curie i el de Lorena. Al camí s’han senyalitzat amb un adhesiu verd les anomenades “botigues amigues”, comerços als quals els nens es poden adreçar en cas que necessitin ajuda d’alguna mena.

El de l’Escola Àgora és el segon Camí escolar, espai amic que s’implanta a Nou Barris. El projecte es va estrenar al districte l’any 2011, quan va obrir el camí de l’Escola Prosperitat. En el futur s’incorporaran a aquest programa les escoles Cor de Maria Sabastida i Calderón de la Barca, que ja estan treballant en els seus projectes de camí escolar.

El programa Camí escolar, espai amic s’impulsa des de l’Ajuntament mitjançant l’Institut Municipal d’Educació Barcelona; l’Àrea de Seguretat i Prevenció; la de Mobilitat, i els districtes de la ciutat. Compta amb la implicació de les direccions i del professorat, de l’alumnat i de les associacions de mares i pares, a més de les botigues properes als camins i de les entitats i associacions dels barris en què s’implanten aquests camins.