Les dones tenen la paraula sobre com ha de ser aquesta ruta per Baró de Viver. Trepitgen el terreny per analitzar i fotografiar aquells elements o espais que els sembla insegurs o tenen mancances. FÁTIMA AYUSO, veïna "El barrio en sí es seguro para nosotras. Lo que es más complicado es salir del barrio porque estamos un poco alejados y todas las salidas son oscuras y sin ningún tipo de movimiento." LOURDES GONZÁLEZ, veïna "Para mí el metro. Yo voy al metro a las nueve pero ya al mediodía o por la tarde no voy al metro ni a mi hija la dejo ir, porque me da miedo." Aquestes rutes s'han dissenyat per millorar l'espai urbà a partir de la participació i la vivència de les veïnes de Baró de Viver. Les acompanyen la Guàrdia Urbana i els serveis tècnics del districte. EUGÈNIA FERNÁNDEZ, tècnica del districte i membre del Consell de Dones "El que cal fer, el que cal transformar perquè sigui el barri molt més agradable, molt més habitable, molt més inclusiu, que tothom se'l faci seu i que visquin bé." Aquesta és la segona marxa exploratòria que es fa a Baró de Viver. En total ja hi han participat una quarantena de dones. La millora de la visibilitat i accessibilitat d'algunes zones del barri són algunes de les propostes veïnals. RAMON SOLER, tècnic d'Igualtat del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones "Tot el que conforma el volant, on som ara, al mig del Nus de la Trinitat, el que és tota la llera del riu i els altres espais que separen el barri d'altres barris són els espais que queden més aïllats i també és on dones joves del barri ens han dit que són espais que els genera inseguretat." La iniciativa sorgeix de la Comissió de Seguretat i Gènere de l'Ajuntament i aviat se sabran les primeres conclusions. Aquestes rutes també pretenen consolidar una vocalia de dones a l'associació de veïns del barri.

L’auditoria de gènere, presentada pel govern municipal a l’octubre, preveu revisar diferents espais públics de la ciutat per tal d’incorporar-hi elements que millorin la percepció de seguretat de les dones. Una de les accions previstes és el projecte d’elaboració de diagnosi d’espais públics amb detecció de mancances i propostes de millora a través de marxes exploratòries. Baró de Viver és un dels barris que participen en aquesta iniciativa promoguda per la Comissió de Seguretat i Gènere de l’Ajuntament.