Estrenen local. Aquesta setmana bona part dels nens i nenes que fan reforç escolar amb l'entitat Banc Solidari ho fan en aquest nou espai, que l'Ajuntament ha condicionat i obert a les entitats del barri. Una bona notícia per al Banc Solidari que des de fa deu anys imparteix classes de repàs a través de la seva xarxa de professors voluntaris. Fins ara, ho feien a les aules del Centre Cívic Trias i Peitx, però no en tenien prou. OLÍMPIA GONZÁLEZ, treballadora del Banc Solidari de les Corts “Teníem problemes d'espai, les aules que teníem no eren suficients. Al desembre, per exemple, vam tenir un augment de la demanda que no vam poder fer front.” El districte col·laborarà estretament amb el servei i donarà ajudes perquè l'entitat pugui comprar material, pagar les assegurances de nens i professors i contractar una treballadora. També col·laborarà amb la gestió del servei conjuntament amb els serveis socials municipals i les escoles. El nou local té 90 metres quadrats, un aula central i tres sales més petites i està pensat perquè el comparteixin les entitats que ho demanin. LAURA PÉREZ, regidora del districte de les Corts “Aquí tenim sales de reunions que estan a disposició, que no estan tancades a un número d'entitats concret, volem que la sensació sigui de què el barri guanya un espai, que es poden apropar aquí i utilitzar aquest espai.” De moment, el Club de Petanca Sant Ramon ja disposa d'una sala i entitats com l'associació de comerciants de Sant Ramon o el casal de la gent gran, el faran servir de manera esporàdica.

El local on el Banc Solidari de les Corts farà les classes de repàs a partir d’ara està situat al carrer del Cardenal Reig i té uns 90 metres quadrats, repartits entre una sala gran i tres locals més petits. Des de fa 10 anys, l’entitat imparteix classes de repàs a través de la seva xarxa de professors voluntaris. Fins ara, ho feien a les aules del Centre Cívic Trias i Peitx, però l’augment de la demanda, que ja arriba a la seixantena d’alumnes, ha fet que l’espai els quedés petit.

El reforç escolar serà una de les activitats principals del nou local, però el districte també ha encoratjat els veïns i altres entitats a fer-ne ús, per exemple com a sales de reunions, tallers o conferències que puguin ser d’interès per a tots els veïns. De moment, el Club de Petanca Sant Ramon fa servir una de les sales, i l’Associació de Comercials de Sant Ramon i el casal de la gent gran del barri també en faran ús de manera esporàdica.

El districte és qui es fa càrrec del lloguer i per tal d’adaptar-lo a les necessitats de les entitats s’hi han hagut de fer obres. Entre d’altres, ha estat necessari habilitar els lavabos per a persones amb discapacitat, i s’han fet canvis en la climatització. El districte també es farà càrrec d’altres despeses corrents relacionades amb l’activitat, com la compra de material, les assegurances dels nens i professors i la contractació d’una treballadora.