El punt d'intercanvi de llibres és un dels projectes amb més usuaris de l'Aula Ambiental de la Sagrada Família. Són uns 70 usuaris setmanals que disposen d'un fons de prop de 200 llibres. Actualment l'aula dóna servei a tot el districte de l'Eixample. ALFONS LÓPEZ, responsable de l'Aula Ambiental de la Sagrada Família "L'Aula Ambiental neix quan s'instal·la aquí el Punt Verd, aquesta instal·lació que serveix per recollir residus d'origen domèstic. I els veïns, en aquell moment, organitzats sota una entitat que es deia Fòrum Cívic Sagrada Família, demanàvem que, a més a més, del Punt Verd hi hagués associat un espai dedicat a l'educació i a la formació en temes ambientals. Quan finalment es construeix el Punt Verd es fa també aquest espai, on som ara, que és aquesta aula on desenvolupem totes les activitats d'educació al voltant de temes ambientals." També tenen una estació de compostatge on diferents famílies llencen les restes orgàniques domèstiques, ja siguin de vegetals sobrers de la cuina o de la poda de balcons i terrasses. Després, l'aula reparteix aquest compost entre les famílies participants. ALFONS LÓPEZ, responsable de l'Aula Ambiental de la Sagrada Família "Tenim unes 50 famílies lligades al projecte de compostatge i fem tota una programació dedicada a l'educació per a adults, xerrades... Tenim unes 10 activitats al trimestre amb unes 15 o 20 persones, a més de totes les escoles i casals infantils que passen per aquí. Cada setmana o cada dos, tenim a una escola que ve aquí a fer alguna de les nostres activitats." Fa més de 10 anys que l'Aula Ambiental fa tasques de sensibilització i, cada vegada, amplia més el radi d'acció. L'any 2014 prop de 60.000 usuaris van fer ús del punt verd i 5.000 de l'Aula Ambiental.

L’Aula Ambiental de la Sagrada Família està ubicada en el Punt Verd del barri i és el resultat d’una demanda veïnal, de diferents entitats agrupades en el Fòrum Cívic Sagrada Família, que va reclamar una aula educativa sobre temes ambientals.

Entre els serveis que els veïns utilitzen més hi ha el punt d’intercanvi de llibres, l’estació de compostatge i el punt informatiu sobre la cultura de la sostenibilitat, que informa sobre temes de residus, recollida selectiva i consum responsable, entre d’altres.

La implicació que sempre ha tingut amb les entitats del barri s’ha ampliat ara a les associacions i col·lectius del districte per promoure i enfortir les iniciatives d’educació i bones pràctiques ambientals. També participa en diverses iniciatives com Renova la teva roba!, un punt d’intercanvi de roba que es fa dos cops l’any.