Aquests són els documents més antics que es conserven a l’Arxiu Municipal de Ciutat Vella, que es va crear a principis dels anys 90 amb l’aparició dels districtes. A diferència d’altres arxius, que van incorporar material dels pobles que es van agregar a Barcelona el 1897, en aquest no hi ha documentació històrica. DOLORS VISA, responsable de l’Arxiu Municipal de Ciutat Vella “Els que tenien pobles agregats hereten la documentació d’aquests antics municipis. Ni Ciutat Vella, ni l’Eixample, hereten això perquè els nostres històrics tenen, per una banda, l’arxiu històric de la ciutat, ca l’Ardíaca i després recull la documentació, l’Arxiu Municipal Contemporani.” L’arxiu de Ciutat Vella garanteix l’accés, tant de l’administració com del ciutadà, a la informació que ha generat el govern local. DOLORS VISA, responsable de l’Arxiu Municipal de Ciutat Vella “Imagineu que ha de fer un traspàs d’una llicència, ha de venir aquí i veure en quin estat està aquesta llicència, si ha de fer una reforma de casa, de fer obres, ha de venir aquí veure els planells, com es va fer, com es va construir.” En aquests arxius es conserva tota la informació que genera l’administració i, per això, és primordial tenir-la ordenada i ben classificada. DOLORS VISA, responsable de l’Arxiu Municipal de Ciutat Vella “Nosaltres som el vehicle per a què la ciutadania pugui arribar i accedir a aquesta informació, és a dir, parlar de transparència i parlar d’accés sense les dades ben organitzades és un absurd.” La tasca dels arxius municipals és essencial, però a vegades poc coneguda, ja que aquí es pot buscar qualsevol informació administrativa que afecti al districte.

L’Arxiu Municipal de Ciutat Vella va néixer a principis dels anys 90 al mateix moment que ho feien els districtes. Està situat al carrer dels Àngels, 3-5. S’ocupa de gestionar la documentació que generen les dependències del Consell Municipal de Ciutat Vella. Per això la documentació que custodia és majoritàriament administrativa però també té fons privats, fruit de donacions de persones, institucions i empreses vinculades a l’àmbit territorial del districte i que suposa un esforç per recuperar un llegat de patrimoni documental no oficial. A més guarda unes col·leccions audiovisuals (fotografies, vídeos, cartells, etc.) que s’han anat recollint des del moment de la creació de l’arxiu del districte.

L’arxiu vetlla per la protecció del patrimoni documental i afavoreix la difusió dels fons i de la història dels seus barris. S’ha consolidat com un servei que, d’una banda, s’ocupa de la gestió de la documentació i, de l’altra, dóna accés als documents a tots els ciutadans interessats.

Els arxius són clau, però a vegades la tasca que desenvolupen passa desapercebuda. Per exemple, si l’Ajuntament vol fer un informe dels apartaments turístics de Ciutat Vella, en aquest equipament és on trobarà tota la informació per saber els que són legals i els que no. També és un element clau a l’hora dels traspassos de negocis, ja que en conserva tota la informació sobre llicència d’ús, superfície, etc., i també és on està la informació sobre les característiques dels blocs d’habitatges.