Veient aquesta escena, seria difícil afirmar que el Fahad és sord. És un dels 11 alumnes de l'escola Antaviana amb problemes auditius que s'integren a la classe de forma ordinària. Com el Fahad hi ha 10 alumnes sords més que compaginen les matèries escolars amb sessions específiques amb logopedes que treballen la modalitat oral, una alternativa a la llengua de signes. ELISENDA MARTÍNEZ, logopeda del CREDAC Pere Barnils "El que fem és intentar ensenyar-los a escoltar, aprofitar el màxim aquestes pròtesis auditives per treure el màxim de rendiment i, a partir de l'audició i de la comprensió auditiva, anem estirant totes les funcions del llenguatge i es va treballant totes les dimensions del llenguatge: la morfologia, la sintaxi, la fonologia, i a partir d'aquí va sortint el seu llenguatge i la seva parla." El resultat són ben visibles: NASTIA "Hola, em dic Nastia, tinc nou anys i vaig a la classe de segon." L'Antaviana és el referent del districte en educació per a sords en modalitat oral. A més dels logopedes, els mestres de llengua i audició preparen els alumnes per al que sentiran a classe. FRANCESC FREIXANET, director de l'Escola Antaviana "Es dediquen a anticipar conceptes, vocabulari, però, sobretot, a fer mapes conceptuals dels temes que es treballaran després a l'aula, de manera que els nens, quan estiguin després a l'aula treballant, estiguin en igualtat de condicions o gairebé que els altres nens, que tenen més assequible tota una sèrie de conceptes i de vocabulari." La clau de tot és començar al més aviat possible. De fet, a algunes sessions ja hi assisteixen famílies amb nadons.

Tot aquesta feina d’inclusió es fa gràcies al treball de logopedes del CREDAC (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius de Catalunya) Pere Barnils. Això fa possible que els 11 alumnes sords no hagin d’escolaritzar-se en un centre especial sinó que a l’Antaviana fan classe normal. Segueixen les assignatures de la mateixa manera que la resta de companys. L’única excepció és que per a algunes matèries tenen l’ajuda dels mestres de llengua i audició, que els introdueixen els conceptes i vocabulari abans que es tracti a l’aula. Els alumnes sords també surten de la classe per dur a terme les seves sessions de logopèdia, ja sigui individualment o en grup.  Com l’Antaviana, el CREDAC Pere Barnils col·labora amb 117 escoles de Barcelona per fer possible aquesta integració dels alumnes sords de modalitat oral.