L'Escola Ignasi Iglésias duplicarà el número d'alumnes els propers cursos. Per això caldrà ampliar les instal·lacions i crear més aules. El Consorci d'Educació invertirà quatre milions i mig d'euros en el projecte. Les obres començaran a principis del 2018 i els nous espais haurien d'estar acabats el curs 2019-2020. ANTONI GARCIA, director d'Equipaments del Consorci d'Educació de Barcelona "La idea és que el funcionament del centre sigui articulat a través de dos edificis. Un que sigui com l'ampliació de l'edifici existent on situarem tot l'aulari principal, segurament primària, i en la recuperació de la masia, que farà la mateixa funció que ara, és a dir, segurament hi encabirem la biblioteca o aules complementàries." Però per ampliar l'escola caldrà desmantellar primer el Poliesportiu Ignasi Iglésias. Aquest equipament l'utilitzen diversos centres educatius al matí. I, a la tarda, s'hi entrenen uns 450 jugadors de bàsquet de la Secció Esportiva Sant Joan de Mata. El desmantellament començarà al desembre i caldrà reubicar els entrenaments. CARME TURÉGANO, gerent del districte de Sant Andreu "Des del districte estem articulant que a la pista actual en superfície que hi ha al carrer de Lanzarote serà transformada durant el 2017 en doble pista esportiva amb una coberta lleugera i amb les dotacions de vestidors oportunes." El districte de Sant Andreu s'encarregarà de l'obra que serà de caràcter permanent i servirà per modernitzar una pista esportiva que es va construir als anys 70.

L’Escola Ignasi Iglésias ampliarà les instal·lacions a partir de gener del 2018. El Consorci d’Educació de Barcelona desmantellarà el poliesportiu Ignasi Iglésias per crear més espais educatius. La previsió és que el curs escolar 2019-2020 ja estiguin operatius.

Les necessitats d’escolarització han obligat a crear aquest any una línia nova a l’Escola Ignasi Iglésias, de Sant Andreu. La previsió és que es mantingui en el futur i, per tant, el centre municipal passi a ser de dues línies. Per aquest motiu, el Consorci d’Educació de Barcelona ha decidit ampliar les instal·lacions de l’equipament. El procés consistirà a desmuntar el poliesportiu Ignasi Iglésias, contigu a l’escola, i ubicar-hi nous espais educatius. A partir de llavors, el funcionament del centre estaria articulat en dos edificis. Segons Antonio García, director d’equipaments del Consorci d’Educació de Barcelona, hi hauria l’aulari principal, on s’encabirien els grups de primària, mentre que a la masia hi hauria els d’infantil i altres usos com ara la biblioteca i aules complementàries. De totes maneres, García ha puntualitzat que el projecte es troba en una fase inicial i esperen tenir el projecte definit a l’abril. El Consorci d’Educació de Barcelona vol que la nova inversió tingui espais lluminosos, polivalents i flexibles.

Els alumnes de l’escola podran fer ús de les noves instal·lacions el curs escolar 2019-2020, ja que està previst que abans de l’estiu s’acabi el projecte executiu i es liciti l’obra aquest any. Les obres d’ampliació començarien el gener del 2018 i la dotació pressupostària prevista és de 4,5 milions d’euros. L’obra també inclou millores de l’edifici històric, la masia de Can Carasses, adequació de les connexions entre edificis i, en general, una millora de tot el conjunt per fer l’equipament integrador i respectuós amb l’entorn.

Per executar l’ampliació, segons el Consorci d’Educació de Barcelona, serà necessari desmantellar el poliesportiu Ignasi Iglésias a partir del desembre. Aquest equipament municipal el fan servir actualment més de 650 alumnes. Al matí fan ús de les instal·lacions uns 160 estudiants de l’Escola Ignasi Iglésias i de l’escola bressol El Palomar, mentre que a la tarda s’hi entrenen 450 joves jugadors de bàsquet de la Secció Esportiva Sant Joan de Mata, entitat gestora de l’equipament. Per tal de donar una solució a l’ús actual, el districte de Sant Andreu treballa per traslladar l’activitat a la pista en superfície ubicada al carrer de Lanzarote que també gestiona la Secció Esportiva Sant Joan de Mata i en la qual s’entrenen uns 180 jugadors. Segons Carme Turégano, gerent del districte de Sant Andreu, durant el 2017 el districte farà obres de millora en aquesta pista, que data dels anys 70. El pressupost, encara per definir, servirà per convertir l’espai en una doble pista esportiva amb una coberta lleugera i també s’adequaran els vestuaris. La voluntat del districte és que la inversió al carrer de Lanzarote sigui de caràcter permanent.