Una parella d’agents cívics patrullen cada tarda pel carrer d’en Robadors i per la plaça de Salvador Seguí del Raval. És la primera vegada que es fa una actuació d’aquestes característiques a la zona. De fet, es tracta d’una prova pilot. Els agents bàsicament fan una tasca informativa. Quan detecten que algun punt de l’ordenança de civisme s’està incomplint, ho fan saber perquè es compleixi. En altres casos, el registren per incloure’l en l’informe que passen diàriament. Es vol aconseguir així millorar la convivència a la zona amb una atenció especial a l’espai infantil. GALA PIN, regidora de Ciutat Vella “Amb aquesta actuació dels agents cívics, a banda de coordinats amb els serveis de neteja, es vol tenir especial cura del tema de la neteja i un dels llocs on focalitzar més és el parc infantil.” Tot i que els agents van començar a patrullar fa tres setmanes, la seva presència, segons alguns pares, ja ha provocat canvis. LAURA DE LA CRUZ, veïna “Ho hem notat molt, sobretot a la tarda, que és quan patrullen, sobretot la gent que està al parc que fa ús ja no tira brossa. Volem un parc que no estigui brut perquè aquí la gent ve a la nit i fa les seves necessitats en el trenet dels nens.” Els agents faran aquest servei, en principi, fins a final de mes. Posteriorment i amb un estudi més detallat de la situació a la zona, l’Ajuntament decidirà si és necessari que s’hi estiguin més temps.

Aquests agents no tenen capacitat sancionadora, només fan tasques informatives. És a dir, vetllen perquè es compleixi l’ordenança del civisme. Cada dia fan un informe que recull les incidències o les irregularitats detectades.

De moment, els agents patrullaran aquest mes i, depenent del resultat de la diagnosi de la situació a la zona, es decidirà si continuaran més temps. El districte intenta donar resposta a les reclamacions d’alguns veïns de la zona, que, fins i tot, es van presentar en el plenari d’octubre amb els seus fills reclamant més neteja a la zona infantil.