Van començar amb 15 alumnes, i quan va acabar el primer curs ja n'eren una quarantena. Ara, 10anys després, Xamfrà té 300 alumnes. ESTER BONAL, directora i cofundadora de Xamfrà "La idea i el projecte de treball era fer ús de la musica, el teatre i la dansa per treballar per la participació culturals de tots els nens i joves del barri, i com a eines per a la inclusió social." Els alumnes de Xamfrà van dels quatre als 20 anys , però també tenen activitats per a mares amb nadons i un parell de grups d'adults. ESTER BONAL, directora i cofundadora de Xamfrà "No és un centre per a persones, o nens o joves o les seves famílies en risc d'exclusió, només, sinó que és per a tothom. És trencador d'un element que és la segregació, que és un element que jo crec que ens posa molts bastons a les rodes per poder treballar una normalització de cara a tenir unes oportunitats de participació cultural, de dignificació dels individus, de poder compartir aquest espai." El 3 de març van fer una festa d'aniversari al Teatre Romea. Ara, i fins a finals de juny, tenen previstes diferents activitats per celebrar aquests primers 10 anys de vida.

La fundació L’ARC Música fa 40 anys que es dedica a l’educació musical i artística, i ja en fa 10 que va crear Xamfrà, un espai de trobada i de participació al Raval, i accessible a tothom, independentment de les possibilitats econòmiques de cadascú. Les activitats van diversificant-se en funció de les necessitats de l’entorn, en una dinàmica de desenvolupament de xarxa comunitària a tots nivells.