En altres èpoques les curses de llebrers i les apostes eren la distracció i el batec de tot un barri.