La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha enviat una carta urgent al Consell Superior d’Esports (CSD) per reclamar que, al món de l’esport, l’IVA passi del 21 % actual a un de superreduït. Aquesta és una de les mesures urgents de caràcter estatal incloses en l’anomenat Pla Marshall arran del coronavirus per a l’esport, que es va explicar en una reunió a principis de maig.

El sector esportiu reclama aquest canvi des de fa temps i és una de les 27 mesures que formen part del pla d’ajudes que les federacions catalanes, conjuntament amb la resta d’unions de federacions autonòmiques, van presentar a l’inici de la pandèmia. Les dificultats econòmiques centren les preocupacions de totes les entitats esportives, que també demanen altres accions de xoc com el “pocket money” o deduccions per abonaments o llicències esportives.

Les ajudes no arriben

Des de l’inici de la crisi sanitària, l’esport català s’ha mobilitzat per demanar ajudes per garantir la supervivència de les entitats després de la pandèmia. El president de la UFEC recorda per exemple un fons de contingència de 25 milions d’euros per al sector esportiu sense ànim de lucre. Independentment de les subvencions corrents anuals, aquest ajut no ha arribat i Esteva creu que si no arriba posaria en perill la supervivència de molts clubs i entitats.

Tampoc no ha arribat la línia de crèdit de 10 milions d’euros de l’Institut Català de Finances (ICF) a través del Consell Català de l’Esport. Uns prèstecs que es poden tornar en quatre anys, amb un de carència. Esteva diu que encara les entitats no l’han pogut tramitar. Pel president de l’UFEC els clubs i entitats necessiten liquiditat per seguir sobrevivint.