L’Assemblea General Ordinària del FC Barcelona se celebrarà aquest diumenge, 17 d’octubre, a partir de les 15 h al Palau Blaugrana. Es tracta d’una de les assemblees més importants de la història recent del Barça, en què es decidiran aspectes clau per al futur del club, com el finançament de l’Espai Barça o la modificació dels Estatuts. Un total de 4.457 socis blaugrana seran els encarregats d’aprovar o rebutjar les propostes de la Junta Directiva presidida per Joan Laporta.

Laporta assegura que l’Espai Barça tindrà un impacte com els Jocs Olímpics

Per què és tan important aquesta Assemblea del Barça?

La situació de dificultat econòmica per la qual passa el Barça fa que l’Assemblea d’aquest diumenge tingui una importància especial. En l‘ordre del dia hi ha previstos 9 punts, però a continuació us detallem quins són els que generen més preocupació a l’actual Junta Directiva de Joan Laporta.

La proposta de reforma dels Estatuts és el tema més calent de l’Assemblea, perquè es tractarà d’una aprovació en bloc de diversos punts. El més rellevant és la pretensió de la Junta Directiva de suspendre de manera provisional l’article 67, que obliga a dimitir una directiva si durant dos anys tanca l’exercici econòmic amb pèrdues. El president Laporta i els seus directius consideren que amb el context econòmic actual és molt complicat tornar al patrimioni net positiu. A més a més, aquesta modificació dels Estatuts també inclou altres punts rellevants com: l’adquisició de la condició de soci; la composició —ampliació— dels membres de la junta directiva i la duració del mandat —es vol passar dels actuals sis anys a un mandat de cinc.

El finançament de l’Espai Barça

El punt 4 de l’ordre del dia de l’Assemblea del Barça és cabdal per al futur del club. “Espai Barça. Aprovació, si és precís, de l’obtenció del finançament necessari para dur a terme l’operació.” El president, Joan Laporta, ja va explicar que demanaria un finançament de 1.500 milions d’euros per poder afrontar el projecte de l’Espai Barça, i haurà de ser l’Assemblea qui aprovi aquest endeutament.

Finalment, el cinquè punt de l’ordre del dia també ha generat polèmica en l’entorn del Barça. “Barça Studios. Autorització per transmetre a un o més inversors una participació minoritària del capital social”. Alguns grups de l’entorn del Barça ja han qüestionat que es demani als socis votar sobre un punt que pot generar milions d’euros en ingressos, sense tenir informació sobre per quina quantitat se cediria una part de Barça Studios i amb quins drets adquirits per un possible inversor.