secretaria general de l'esport

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, després que el govern de Catalunya hagi passat d’una fase de prealerta a una fase d’alerta de manera preventiva pel coronavirus, ha fet un comunicat en què s’adreça al sector esportiu català, tant públic com associatiu i privat.

En primer lloc, recomana: 

  • Ajornar o suspendre les competicions i esdeveniments esportius al territori català a partir de dijous, 12 de març, i amb una vigència mínima de 15 dies, revisables segons l’evolució de la situació del covid-19, amb l’objectiu de minimitzar el contagi.
  • Ajornar o suspendre les gales, celebracions i festes de l’esport, ja siguin organitzades per entitats públiques o privades, durant el mateix període de temps.

Per a aquelles activitats que no es puguin ajornar a partir d’aquest dijous, 12 de març, les instruccions són les següents:

  • Els esdeveniments esportius professionals i no professionals es faran a porta tancada, sense públic. N’exceptuen les activitats esportives de menors, que hi podran anar acompanyats.
  • Se suspendran les activitats col·lectives —tipus gales, celebracions i festes de l’esport— superiors a 1.000 persones en espais oberts o tancats. Tot i això, en les activitats de menys de 1.000 persones, en espais oberts o tancats, només es podrà ocupar com a màxim una tercera part de l’aforament.
  • Pel que fa a les activitats esportives organitzades pels centres escolars, s’adoptaran les mesures anunciades pel Departament d’Educació, les quals insten a la suspensió d’aquestes activitats si impliquen la participació de més d’un centre.
  • Pel que fa als Jocs Esportius Escolars de Catalunya, organitzats pels consells esportius, i als programes Esport blanc escolar i FITJOVE, s’hauran d’ajornar o suspendre en el mateix període d’afectació.

Pel que fa als grans esdeveniments esportius previstos a Catalunya en aquest període, hauran de complir aquestes instruccions. No obstant això, la Secretaria General de l’Esport es posarà en contacte amb els organitzadors per analitzar cas a cas les decisions a adoptar.

El comunicat acaba demanant a la ciutadania comprensió, responsabilitat i col·laboració davant d’aquestes mesures. I per últim diu que l’evolució de la situació i de les mesures noves que puguin ser arbitrades per les autoritats sanitàries determinaran l’adopció de recomanacions addicionals en l’àmbit esportiu.