secretaria

La Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física ha anunciat tot un seguit de mesures per intentar pal·liar els perjudicis econòmics que el coronavirus està provocant en els clubs i entitats esportives de Catalunya.

La Secretaria General, preocupada per l’economia de clubs i entitats

Una de les principals actuacions és crear una línia de finançament directe de 10 milions d’euros entre l’Institut Català de Finances i el Consell Català de l’Esport destinada al teixit esportiu del país. Aquesta línia serà per operacions d’entre 20.000 euros i 300.000 amb carència del primer any i termini de retorn màxim de cinc anys.

Una altra mesura econòmica que la Secretaria destinarà a entitats esportives, és la d’avalar el 80 % dels crèdits que puguin demanar, amb un 20 % de risc a càrrec de l’entitat financera. Aquests tipus de crèdit tenen un any de carència i es poden tornar en quatre.

Es manté el pla als possibles esportistes olímpics

La Secretaria també ha fet oficial que manté el programa d’Alt Rendiment Català, previst pel període 2017-2020, fins al 2021, per tal de garantir les mateixes condicions per als 530 esportistes catalans que tenen possibilitats de participar en els Jocs Olímpics.