UFEC

La Comissió de Control del Parlament de Catalunya ha donat validesa a les més de 154.000 signatures de la ILP que va presentar la UFEC per fer la nova llei de l’esport.

La UFEC encarrila la nova llei de l’esport

El passat 18 de març, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), i el Govern de la Generalitat de Catalunya van arribar a un acord per crear una nova llei de l’esport i de l’activitat física. Després que aquest divendres l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Parlament hagin donat validesa a les signatures presentades, començarà el recorregut parlamentari de la ILP per a la nova llei de l’esport. 

Ara s’haurà de fer tot el procés amb els següents terminis. La Comissió de control ho comunicarà a la Mesa del Parlament perquè iniciï la tramitació parlamentària. Llavors la Mesa i la Junta de Portaveus obriran un termini perquè els grups i subgrups parlamentaris puguin presentar esmenes de retorn, després la ILP de la nova llei de l’esport s’haurà d’incloure a l’ordre del dia d’un ple per poder fer el debat de totalitat, en què s’hauria d’acordar la continuïtat de la seva tramitació. Un debat que s’haurà de fer abans de quatre mesos a partir del moment que la Mesa rebi la comunicació de les signatures recollides.