Pilotes al Camp Nou

Multa de 1.500 euros al Barça pel llançament de pilotes inflables al camp durant el partit davant el Madrid d’aquest dimecres 18 de desembre. Aquesta és la multa que ha acordat imposar al Barcelona el Comitè de Competició la Federació Espanyola de Futbol. A més, el comitè també adverteix al club d’un possible tancament del Camp Nou per alteració greu durant el clàssic arran de les accions convocades per Tsunami Democràtic.

El Comitè de Competició pren aquesta decisió segons el compliment de l’article 101.2 del codi disciplinaria de la Federació Espanyola de Futbol, que diu que “es considerarà infracció de caràcter greu i serà sancionat amb multa en quantia de fins a 3.000 euros i avís de clausura el llançament de diverses pilotes o de qualsevol altre element al terreny de joc procedent de la grada, amb independència de si el joc està o no aturat”.