Aquests grups estarien obligats a fer-se càrrec del pagament del crèdit sindicat, del deute amb Hisenda, no canviar el nom de l’entitat ni traslladar-la i fer una forta inversió en fitxatges. L’operació s’hauria de produir abans no acabi la temporada, el 30 de juny.