Els convocants entenen que la decisió, basada en criteris d’estalvi pressupostari, vulnera greument els estatuts i els valors del club.