Aquest cap de setmana se celebra al Parc del Fòrum l’LKXA Extreme Barcelona, el festival d’esports extrems. El freestyle és una de les disciplines que s’hi poden veure i un dels pilots participants és el toledà Jorge Bravo.