Des del 13 de març totes les instal·lacions esportives de Catalunya estan tancades al públic. Aquesta situació, provocada per la crisi del coronavirus, ha fet que molts equipaments no tinguin el manteniment que se’n faria si l’espai estigués funcionant al 100 %. Des de la Diputació de Barcelona s’ha publicat un manual per ajudar els responsables de les instal·lacions a fer-ne un manteniment adequat.

Instal·lacions amb equips latents o tancats totalment

El “Manual bàsic d’actuació per a les instal·lacions esportives municipals en període d’adopció de mesures per a la prevenció i control de la infecció SARS-CoV-2 (covid-19)” publicat per la Diputació de Barcelona està adreçat a tots els ajuntaments i, sobretot, als responsables i als equips de manteniment dels centres esportius que han tancat al públic temporalment, i que necessitin disposar de manuals bàsics de referència amb les tasques imprescindibles a dur a terme.

En el document, que consta de 36 pàgines, es classifica les instal·lacions en dos tipus o escenaris d’actuació: amb funcionament latent d’equips (per als casos en què es disposi dels mitjans necessaris i suficients per fer un
seguiment i control setmanals dels equips) i tancament total d’equips (per aquells espais que estan totalment tancats i que no es posaran en marxa fins que reobrin).

Des de piscines fins a camps de futbol

En el Manual, els responsables de les instal·lacions hi podran trobar tot un seguit de fitxes que els serviran per anar fent un seguiment acurat de tots els equips i poder documentar i controlar tots els espais. El document, a més de les dues divisions bàsiques pel que fa al tancament total o parcial, també tracta de manera diferent el control a fer en cas de tractar-se de piscines cobertes, pavellons poliesportius, camps de futbol i espais comuns com bars, grades o locals i oficines.

En el cas de les instal·lacions amb equips latents, el cap de l’Oficina d’equipaments esportius de la Diputació, Alberto Abaurrea, afirma que “l’objectiu és efectuar les operacions necessàries i suficients que permetin reduir al mínim les operacions de manteniment i els consums energètics”. Aquestes operacions les ha de fer personal de manteniment que conegui els
equipaments esportius i, pel que fa a la seguretat, “caldrà que l’operari vagi dotat dels equips de protecció individual (EPI) que corresponguin per protegir-se del SARS-CoV-2.”